20131113

Rätt åsikt, fel ord?

Ordet som han sa 2002 var det fel på... Det handlade om språkbruket. Men inte om innehållet. Fortfarande så kan man utrycka rasistiska åsikter, bara språkbruket är det rätta. Ett avskalat mer sofistikerat som inte direkt är urskiljbart som rasistiskt… Det är SD anno 2013. 

Jonas Åkerlund visar på sina åsikter som fanns 2002. Jimmie ”Noll tolerans” Åkesson påtalar att det var så länge sedan och det var ju ett felaktigt språkbruk som Jonas Åkerlund hade. Inte med en stavelse så påtalas att det är innehållet som är förkastligt. Han var då, 2002, bara lite för tydlig. Sverigedemokraterna sitter i våra beslutande församlingar. En del stolar står tomma men ändå så har väljarna valt att inte rösta på något av de andra partierna utan att lägga sin röst på ett parti med sin grund i den rasistiska rörelsen. Ett parti som gång efter annan låter sitt ursprung skina igenom. I vilket annat parti skulle de åsikter som Jonas Åkerlund förmedlar komma undan? Vi kan glömma om att det var förr… Det var bara tio år sedan vilket är en otroligt kort tid när det gäller politiken och särskilt när det gäller sådana åsikter som måste bottna i något djupare än något som bara slängs ut så där…

SD kommer få mellan 10-15 procent i valet om mindre än ett år. Något annat tror jag inte. Det finns ett underlag som är bra mycket större. Något över 40 procent av de socialdemokratiska sympatisörerna och över 50 procent av moderaternas delar SD syn på flykting och invandrar frågor. Trots de uttalande som i aktuella fallet Jonas Åkerlund uttalar så har det ett stöd. Från närmar håll ser jag Thoralf Alfsson från Kalmar som med noll toleransen fått lämna partiet med vändande runda. Trots detta så har det stöd för mellan 10-15 procent.

Något annat måste till för att få väljarna att välja något annat. Vi kan förfasa oss över SDs åsikter men de är här. Vi måste se lite mer under ytan för att reda ut varför medborgarna i Sverige och stora delar av Europa lägger sin röst på dessa partier. I vissa länder rent nazistiska. En grund är att medborgarna upplever en allt större otrygghet när det gäller skolan, barnen, brott, jobben, boendet och ens gamle mor. Klassiska områden för socialdemokraterna att komma till rätta med. Men vi lyckas inte idag. Grunden finns…

Började att förfasa mig över de åsikter som läcker fram från SD. Hur man hela tiden argumenterar om det olämpliga språkbruket och låter själva åsikten stå okommenterad... Det finns en linje från Jimmie "Noll tolerans" Åkesson. Vrida debatten locka nya grupper och gömma åsikterna med "bättre" språkbruk... 

Media mm: Ab, Ab2SvD,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,