20131114

Centraliseringen av Astrid Lindgren Memorial Award [UPPDATERING]

Ett tillkännagivande… Kanske inte så stor sak? Men det är mer som finns bakom. Det handlar om så mycket mer för en kommun ute i landet, utan för tullarna. Det finns så mycket symbolvärde i att det tillkännagivandet sker granne med Astrid Lindgrens barndomshem. Grunden för ett av världens främsta författarskap. 

Kulturrådet har bestämt att flytta tillkännagivandet av Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) till Stockholm och närmare bestämt Kungliga biblioteket. Ett helt galet beslut om ni frågar mig med många fler.  Riksdagsledamoten Lena Hallengren (S) har ställt en fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om centraliseringen av kulturaktiviteter. Lena säger Regionala kulturella aktiviteter är mycket viktiga för kulturen i Sverige i stort och bör äga rum och ta plats där det finns störst förankring och kulturell anknytning. Det gäller både historiskt och geografiskt för att få mesta möjliga genomslag och betydelse. Det sänder negativa signaler ut i landet när en stor och väletablerad kulturhändelse, som tillkännagivandet av ALMA-priset, centraliseras.

De är för mig tre aspekter som talar emot flytten av tillkännagivandet.

  1. Astrid är född i Vimmerby och hela hennes författarskap tar sin grund i barndomens Vimmerby. Att hon levt en längre tid i huvudstaden gör ändå att det är Vimmerby som är hennes bas och hon nämner aldrig Stockholm som hon nämner Vimmerby. 
  2. Det är viktigt att staten ser till att kulturen finns närvarande i hela landet och att man sprider ut arrangemang. I det aktuella ärendet så handlar det inte bara om regionalpolitik utan om att det finns en naturlig beröringspunkt med Vimmerby som inte går att finna i Stockholm och då särskilt med Kungliga biblioteket. Vasaparken hade varit en mer naturlig del om nu det ska flyttas. 
  3. Regeringen har genom Tillväxtverket utsett fem destinationer som ska utvecklas mot den internationella marknaden och Vimmerby är en av dessa. Att då ta bort en viktig pusselbit i kommunens och statens arbete med att utveckla Vimmerby som ett internationellt besöksmål klingar illa. Kulturrådet hävdar att de inte är deras bord, men de har samma uppdragsgivare, regeringen.

För mig och stora delar av Svenska, internationella läsare så är det landsbygden som man förknippar Astrid Lindgren med och inte storstaden. De flesta av hennes böcker bottnar i någon form av småländkst bondförnuft oavsett om karaktären heter Emil eller Pippi. Hennes författarskap speglas av hennes uppväxt på gården Näs i Vimmerby och de karaktärer som rörde sig runt gården. Så tillkännagivandet kunde utvecklas till att bli så mycket mer än det är idag.

För mig landar det hela i att det inte handlar om besparingar, lågt intresse, utan något annat. Makten över arvet efter Astrid Lindgren? Kulturrådet hävdar att Vimmerby får sin beskärda del under pristagarveckan då pristagaren besöker Vimmerby. Så är det och det är ett bra arrangemang, men medialt så blir det lite i lokaltidningen och det finns inget riks- eller internationellt intresse för besöket i Vimmerby.

När jag i våras, innan tillkännagivandet, åt middag med juryn för priset så talade vi just om att de åkte till Vimmerby. Från början hade det från deras sida funnits ett motstånd men nu såg de fram emot resan. Det hade från deras sida blivit en självklarhet att förlägga det sista mötet till Vimmerby i den gamla prästgården, granne med barndomshemmet.

Vimmerby kommun och det kommunala bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgren Näs AB, som ansvarar för området utvecklingen av minnet av Astrid Lindgren, har gentemot Kulturrådet och ALMA-kansliet på pekat att man gärna vill utveckla tillkännagivandet och göra mer av det. Det möts med, om inte kalla handen, så ett mycket svagt intresse.

För mig landar det inte i besparingar utan att man helt enkelt inte vill åka till Vimmerby och att det kan finnas krafter med kopplingar till Kungliga Biblioteket som gärna är värdar för tillkännagivandet av världens största barnbokpris och världens näst största litteraturpris. För vissa handlar det om prestige för Vimmerby handlar det om något naturligt.

Så kulturministern, kulturrådet tänk om och tänk rätt. Det finns allt för många delar som pekar på att man bör överväga att stärka mer av det som sker till Vimmerby än att minska det. Våga vara modiga och var ingen liten lort...

[UPPDATERING]
Idag skriver jag med flera på SvD Brännpunkt om frågan.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,