20131112

Opposition

Sitter på landstingsstyrelse och reflekterar lite över oppositionens förslag till budget. Hur man inte klarar den där balansen att vara trovärdig. I ena rundan så är majoriteten slösaktig och oaktsam mot budget och sedan på utandningen kommer äskanden som drar iväg miljonerna… Oppositionens rätt, men inte trovärdigt…

Efter valet 2002 så sa dåvarande partiledaren för Kristdemokraterna Alf Svensson att Kd i Kalmar län hade ”agnat grovt” för att vinna valet. Inte mycket av löftena kunde genomföra utan det var kraftiga strukturförändringar och stora sparpaket som var den gällande politiken i fyra år. Någonstans så ringer det en klocka som påminner om 2002…

Det svåraste för en opposition är att klara balansen mellan att ta ansvar och vara populist. Min gamla nestor i Vimmerby, Inge Schultz sa – Man ska bedriva en oppositionspolitik så att får man makten i morgon ska man kunna genomföra den. Kanske inte det roligaste men ack så smart. Det signumet har varit min ledstjärna i politiken. I kommunen där jag agerar opposition och även i landstinget där jag tillhör en stark majoritet. Kan säga att mina partikamrater inte alltid är så glada på mig i kommunen då jag kan verka bromsande… Men jag somnar sött… Frågan som jag ställer mig när jag läser Alliansoppositionen i landstinget kan jag undra hur det är med nattsömnen… Det finns inte en hållbarhet i deras förslag. Devisen om att gasa och bromsa är en framgång om man vet var man gasar och bromsar… Den kunskapen finns inte…

Några exempel… Vi klara inte ekonomin på grund av minskade intäkter (Ingen uppräkning av de generella statsbidragen, tappar över 100 miljoner på nya utjämningssystemet tillsammans ca 200 miljoner) och höjer skatten med 50 öre (Ger ca 200 miljoner). De säger nej och höjer bara med 25 öre. För ett par veckor sedan var de helt emot och nu köper de hälften. De har varit emot våra tidigare avgiftshöjningar men säger nu nej när vi tar bort avgiften helt för de 85 år och äldre… Gnäller på att kollektivtrafiken inte fungerar och särskilt färdtjänst och sjukresor men lägger ett nerdragning på 30 miljoner. Vill att landstingsdirektörer kommer fram med förslag som ger en sjukvård i balans (Sjukhusen gör underskott) men samtidigt lägger på fler uppdrag som är kostnadsdrivande. Kort så lever de långt från de ord som Inge Schultz itutade i mig - Man ska bedriva en oppositionspolitik så att får man makten i morgon ska man kunna genomföra den

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar.