20131106

Skräck och strejkbrytare

Är det en allt hårdare arbetsmarknad som växer fram? Trots att inte regeringen med moderaterna i spetsen viljat försämra anställningstryggheten som de andra borgerliga partierna så är det ett hårdare klimat som möter de anställda runt om i landet. Allt mer smutsiga konflikter där brösttoner från arbetsgivarhåll blivit vanligare.

Idag kan vi ta del av Opionsverket som pekar på hur Almega för en allt brutalare kampanjande mot de fackliga organisationerna. Hur PR-konsulten Paul Ronge har anlitats för att köra ren smutskastar kampanj under pågående konflikt. Union busting är namnet på det och som så ofta kommer det från USA. Vi ser vidare hur man i konflikten i skärgårdstrafiken tar in strejkbrytare. Det är allt mer pressade arbetsgivareorganisationer som inte verkar klara av omställning till 2000-talet. Man möter upp löntagarnas intressen med metoder som fanns innan Saltsjöbads-avtalet. Man skruvar tillbaka svensk arbetsmarknad istället för att konstruktivt se hur man klarar löntagarnas trygghet i kombination med en globaliserad marknad. Hur de nya välfärdsföretagen inte klarar av att se att det finns andra kulturer inom vård, skola och omsorg. Hur de anställda inom den offentliga servicen har andra premisser än de som arbetar inom tillverkningsindustrin. Inga värderingar lagda utan bara konstaterat, vilket innebär att man måste finns lösningar utifrån det.

Visst kan det vara delar av dagens arbetsmarknadslagstiftning som måste ses över. Vi kan bland annat se frågan kring bemanningsföretagen. Vidare så har många av de försäkringar som finns och de möjligheter för fackligt arbete försämrats. Allt fler som glider fram på osäkra anställnignar som inte vet hur morgondagen ser ut. Allt fler familjer som känner en osäkerhet om framtiden. Hur arbetsmarknaden sakta förändras tillbaka till en tid som jag trodde vi lämnat. Förändra i ett arbetsgivarperspektiv är alltid lika med att ta bort. Den kan också handla om att lägga till, täppa igen den luckor i trygghetsnätet som finns. Inte göra de större. I grunden så handlar det om människosyn. 

Exempel, Almegas språkbruk (Från Opionsverket:
“Handelsanställdas krav är direkt oansvariga”
“Detta är uppträdanden som är ovärdiga en svensk fackförening”
“Helt oproportionerligt och kommer att orsaka stora problem för tredje part”
“Varslet visar bristande respekt för den ordning som gäller”
“Ett mycket ingripande och oproportionerligt varsel”
“Pigga på att strejka”
“Utpressningsliknande situation”
“Strejka i onödan”
“Unionen ställer medlemmar i direkt konfrontation med arbetsgivare”
“Facken klarar inte av att hantera detta på ett ansvarsfullt sätt”
“Unionen har agerat oresonligt”
“Oansvarigt av Unionen”
“Kommunals agerande är helt oansvarigt”
“… visar dålig förhandlingsvilja”
“De är huliganer som beter sig kriminellt och ovärdigt”


Det går inte att bygga en arbetsmarknad på skräck och strejkbryteri

Media mm: Ab, Peter Johansson, SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,