20100304

Har vi råd med öl till våra äldre?


Är lite trött på RUTan och funderar lite på våra äldre och vad som sker inom svensk äldreomsorg. Det får bli ett par rader om det innan damsugaren åker fram. Ja jag damsuger själv trots att jag är socialdemokrat...


I Omsorgsnämnden i Vimmerby kommer vi i denna månad fatta beslut om att skärpa upp villkoren för att få hemtjänst och vad man kan få hjälp med.  Vi kommer i riktlinjerna gå från städning varannan vecka till vart tredje. Detta är inte på grund av att våra äldre inte skitar ner så mycket utan bristen på resurser. Kommer det bli billigare för våra äldre? Nä inte direkt då vi har en maxtaxa där de flesta redan idag betalar vad de orkar med utifrån det befintliga regelverket.  Men en konsekvens av detta kan bli att de får merkostnader då de kan tvingas söka hjälp från andra för att täcka glappet mellan var hemtjänsten gör och den kvalité eller rättare sagt den nivå som de känner sig tillfreds med. De får då söka privata alternativ (och vips så dök RUTan upp igen). Men har då alla våra pensionärer råd med det? Nä inte alls en stor del av de pensionärer som har hemtjänst så låg pension att de inte behöva betala, med andra ord det finns inget betalningsutrymme. Hu ska dessa ha råd att då ta in privata firmor som städar?

Det är här orättvisan blir tydlig. Att det blir en klassfråga. Och då är min grundsyn som socialdemokrat att samhället ska i första hand se till dessa grupper får sin hjälp och inte de som oftast kan betala för sig utan att staten går in och subventionerar tjänsterna.

Om vi nu går lite längre i vårt granskande a svensk äldreomsorg så kan vi se att det ligger ett förslag om att de gamla ska få ta sig en öl. Mycket klokt. Men verkligheten är redan idag sådan att på många av våra boenden är det möjligt. Men det sker inte därför att det behövs resurser för att tillhandahålla dessa tjänser (och vips så är RUTan på plats igen)

Den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen har en övertygelse om att vi kan fixa allt med andra utförare till en lägre penning men det går inte. Vill vi ha en bra kvalité inom omsorgen för våra äldre måste vi vara medvetna om att det kostar. Som omsorgspolitiker (har suttit i nämnden sedan valet 1994) vet jag att det sparas på allt som finns runt omkring (mat, hyror, lokaler, material mm) för att undvika säga upp personal för det är den viktigaste resursen vi har. Men nu går det inte längre utan nu får vi även ta dem.

För det är som Hanne Kjöller skriver på DN om vikten av ett handslag och det gäller verkligen våra äldre att få känna någon nära som finns där. Det går inte att spara på mänsklig värme eller ersätta detta med maskiner.

Åter så tog RUTan mitt fokus må jag städa väl...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar