20100705

Entrepenörskap ja, privatisering nej

Entrepenörskap är inte lika med starta företag utan att se möjligheter. Att se hur man kan utveckla en verksamhet. SE på våra unga de är entreprenörer allihopa men skolan och vuxenvärlden tar snabbt kål på det. (Entreprenörskap kan definieras som "förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter". Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt. Wikipedia)

       Idag kan man på SvD Brännpunkt läsa att vården blir bättre bara det blir en massa fler företag. Jag köper inte den bilden. Men vi inom det offentliga behöver bli bättre på att ta tillvara det engagemang till förbättringar som vår personal har. Det löses inte med att alla ska starta företag. Det vi måste göra är att lyfta det entrepenöriella hos våra medarbetare. Att låta personalen vara företagsamma.

       Vidare så undrar jag lite vilket fokus som finns när det gäller dessa avknoppningar och nya möjligheter till att driva företag inom det välfärdssektorn. Ser vi vad det skriver så är det ur ett företagsperspektiv men använder patienten och våra äldre som ett skyddande mantra.

       Det RödGröna landstinget i Kalmar län har valt att ge ett brett uppdrag ur ett patientperspektiv för att vi tror det behövs en helhet kring patienten för att se helheten. Vi gör det inte ur ett företagsperspektiv med ett mål att starta så många vårdföretag som möjligt. Här skiljer vi oss från de andra landsting. Det verkar pågå en tävling om vem som får mest nystartade eller nyetablerade vårdföretag i sitt landsting och tror med ens att kvantitet är lika med kvalitet.

      Vidare är jag frågande till om de äldre verkligen vill välja vilket bolag som ger dem hjälp på toa och städningen.  Min tro är att det som de vill är att påverka hur, när samt att kunna byta personal om kemin inte fungerar. Att ha en trygghet.  Åter så säger jag inte nej till privata inslag men de ska då tillföra något nytt till vården eller omsorgen eller fylla upp där vi inte klarar uppdraget. Att personalen slutar i kommunen för att gå till AB ger inte den enskilde bättre städning med automatik.

        Sedan ställer jag upp på att skolan måste ge våra unga en möjlighet att behålla sin entreprenörsanda och att vi som arbetsgivare tar tillvara den och låter den frodas

      Ty ska vi bygga vidare på vår välfärd så finns det två saker som är viktiga och det ena är att vi satsar på våra medarbetare och det andra är att det finns resurser att utveckla vård, skola och omsorg. Med andra ord inga tossiga skattesänkningar.  Lars Ohly är inte ensam om att tillhöra ett välfärdsparti utan vi är fler som gör det.

Media: SvD, DN, Ab, Ex.
Bloggat: Johan W och Peter A och Kent skriver av sig
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,