20100710

Kamouflage och Herr Bildt del 15, och svar anhålles...

Idag kan vi läsa på DN debatt att tre tunga socialdemokrater vill ha svar från utrikesminister Carl Bildt om Lundin Oils inblandning i Sudan. Det är bra frågor som ställs men kommer det komma ett svar?

       Idag skriver Urban Ahlin, Jan Eliasson och Lena Hjelm-Wallén och ger en tydlighet med de RödGrönas syn på utrikespolitiken. Men det viktigaste är att det ställer tre tydliga frågor till vår utrikesminister kring hans och Lundin oils agernade i Sudan
1). Fick konsortiet, där Lundin Oil (från 2001 Lundin Petroleum) ingick, skydd för sin exploatering av den sudanska regeringens militära styrkor?
2). Använde sig Lundin Oil av militära transporter eller underlättade företaget satsningar på infrastruktur för regeringens militära operationer?
3). Kände Carl Bildt och styrelsen för Lundin Oil till den folkfördrivning och de övergrepp som skedde – vilka åtgärder vidtogs i så fall?
      Vi väntar nu ett svar från Carl Bildt. För att inte Sveriges roll i världen ska bli neroljad är det viktigt att det bringas klarhet i denna fråga. 

Media: DN, SvD.
Bloggat: S-buzz och Tord Oscarsson skriver i frågan
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,