20100831

En plattform för Jobb, Välfärd och Klimatet

Sverige behöver en ny färdriktning.En plattform för jobben, välfärden och klimatet. En plattform för HELA Sverige


        Det har kommit delar av vad vi går till val på men nu presenteras helheten. En grund i plattformen är att grunden för många av förslagen är att bekämpa barnfattigdomen. 50 000 familjer ska senast 2015 slippa behöva socialbidrag. Det ligger i grunden för de förslag som vi bygger plattformen på.

      Jag konstaterar att det RödGröna landstinget i Kalmar län fortfarande är skyltfönstret.  I plattformen kan vi ta del av skrivningar so ligger i klar linje med vårt sätt att se på vården.
Den fria etableringsrätten ska rivas upp. Det så kallade Vårdvalet ska ersättas av ett Hälsoval så att vårdens resurser går dit där de mest behövs och det hälsofrämjande arbetet förbättras. Alla patienter ska kunna välja vårdcentral – men vårdbolagen ska inte kunna välja patienter. Inga universitets- eller regionsjukhus ska säljas ut.

      Vidare så ser jag att vi kommer kunna behålla vår omsorg i Vimmerby och att landstinget i Kalmar län får utrymme. För Vimmerbys del handlar det om 8,2 miljoner 2011 och för landstinget 52,5.  Vi gör skillnad. Som socialdemokrat vet jag att man inte kan äta kakan och tro att den finns kvar. Vi kan inte göra stora skattesänkningar och samtidigt satsa på vård, skola, omsorg.

      Jag gillar satsningen på verklig valfrihet för våra äldre. Vi vet att den borgerliga valfriheten heter privatisering. Det är bara ett val mellan företag. Vi vill att den enskilde ska kunna känna makt över sin vardag. Att kunna vara med och påverka vad som sker.
Vi vill att tryggheten, friheten och livskvaliteten för äldre ska stärkas. Verklig valfrihet ska gälla i vardagen för dem som använder äldreomsorgen. Det handlar om att själv varje dag ha ett stort inflytande över vad man får hjälp med, hur hjälpen utförs och när insatsen görs. För att fler ska kunna anställas i äldreomsorgen ska kommunerna ges tillräckliga resurser. Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv.
      Vi vill fortsätta se till att grunden för de äldre som behöver hjälp är hemtjänsten. Vi vill att alla äldre ska få en bra ålderdom. Regeringen för en politik som tar resurser från kommuner vilket leder till att kommunerna får skruva åt vad som kan erbjudas. På det sättet öppnar man upp för en privat marknad som de med ekonomiskt utrymme kan ta del av. Vi får ett a- och b-ag bland våra äldre. Vi ställer inte upp på det här. Grunden är att ingen ska behöva avstå hjälp på grund av sin ekonomiska situation.
Läs Hela regeringsplattformen här
        Noterar att media bara jagar sprickor och är mycket agressivare än mot de fyra borgerliga när de presenterade.

Media: AB, DN, DN2, Svd, Ex, Ex2, SVT.
Bloggat: Johan U och HBT-sossen skriver om detta
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,