20100811

Pusselbit för pusselbit för full sysselsättning

1 procent är målet i ett första skeende. Långtidsarbetslösheten ska pressas ner. Det är inte acceptabelt med dagens nivåer och med den sittande regeringens passivitet i frågan.


       Socialdemokraterna presentera idag målet med långtidsarbetslösheten. Den ska pressas ner till en procent. Självklart kan man inte vara nöjd med det utan måste se det som ett första steg. För som socialdemokrat kan jag aldrig vara nöjd med arbetslöshet. Sedan kommer det alltid finnas den mellan två jobb, men den är aldrig lång.


      Långtidsarbetslösheten är, för mig, ett tecken på hur sammanhållet ett samhälle är. För det är genom långtidsarbetslösheten vi får ett delat samhälle och här föds utanförskapet.


      Idag så kommer delar av vår politik och det är tydligt att en RödGrön regering kommer göra skillnad för dessa grupper.
Att minska långtidsarbetslösheten måste bli en central del av den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater är beredda att sätta upp ett mål om att långtidsarbetslösheten ska pressas tillbaka till en procent av arbetskraften. Det innebär en minskning av långtidsarbetslösheten med omkring 90 000 personer utifrån SCB:s statistik. Det är en svår men nödvändig utmaning. När den är nådd ska vi gå vidare och höja ambitionerna ytterligare.
Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vi i vår gemensamma vårmotion föreslagit ett antal reformer som på kort och längre sikt skulle minska långtidsarbetslösheten:
Ett brett kompetenslyft med 44 000 fler platser inom komvux, folkhögskolor, högskolor och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
Fler praktikplatser.
Gröna jobb till långtidsarbetslösa.
På längre sikt handlar det om att skapa goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv och ett högt jobbskapande. Därför vill vi:
Sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen.
Inrätta en ny riskkapitalfond för att stimulera nyföretagande.
Genomföra en historisk infrastruktursatsning.
Det går att byta färdriktning på politiken den 19 september. Fler jobb står mot ökade klyftor. Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Så växer ekonomin och så kan vi förbättra vården och skolan. Det tjänar alla på.
      Vi visar på att det går med politiken göra skillnad. För vi vet att arbetslösheten har ökat mer i Sverige än övriga EU-länder. Det går inte att lägga all skuld på krisen utan regeringen bär ett stort ansvar för sitt misslyckande.

Media: DN, Ab, Ab2, SvD, Ex.
Bloggat: RödGrönt.se och Johan U och Viktor och Aurora och Krassman och Robert och Peter A och Johan W skriver
om detta.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,