20101107

En betraktelse om vårt förhållande till storebror

Sitter på söndagsförmiddagen och funderar kring Sveriges förhållande till annan makt. Det är inte helt enkelt och jag känner säkert inte till alla hemliga turer, men det finns frågetecken som inte är helt vita.

            Med den uppkomna situationen kring USAs spioneri i Sverige så väcks en fråga kring hur vi genom historien hanterat frågor som kommit från den "starke". Jag kommer lyfta ett par exempel som belyser frågan men också peka på undantaget. Det finns alltid i historien.

           Jag börjar fritt ur minnet (Inte för jag levde utan från skolbänken) kring Sveriges agerande under andra världskriget. Hur vi lät Tyskland sända trupper genom landet ihop om att få bli lämnade ifred. Det skede i tysthet medan vi frustade lite i media kring nazismens ondska. Vi hade vidare hela den frågan kring baltutlämingen som inte heller kan sägas stå på de svagas och godas sida. Vi går vidare och jag stannar för en relativt moderna händelse. Utlämningen av en person till Egypten och nu spioneriet från USA.

          Det undantag som jag tänkte komma med var när Olof Palme protesterade mot USAs krigande i Vietnam. Ska dock konstatera att det var en händelse som inte hade med landets säkerhet vilket de andra händelserna hade eller har.

          Men frågan som jag ställer mig är om det finns en medveten strategi från regerings sida (oavsett färg på den) för att klara vår neutralitet och alliansfrihet. Är det som pojken på skolgården som tar lite smällar gentemot att han får vara med i gängets utkanter. Vet att det en fråga som inte är enkel och att det säkert finns en massa undangömda fakta och vikten av goda relationer med andra länder.

         Men den fråga som jag ställer mig till riksdagens partier är hur vi ska ha det i framtiden. Ska vissa makter få styra dagordningen eller är samhället. Hur stor är egentligen vår frihet. Vi vet att det finns frågor kring vem so egentligen styr insatsen i Afghanistan. Det må vara som de ska men var finns tydligheten.

        I dagens debatter kring integritet så bör vi koppla ett grep kring hur vi som land agerar gentemot tredje part. Hur ska vi förhålla oss. I det nu aktuella fallet ska jag med spänning följa hur regeringen, men också mitt eget parti kommer hantera frågan. Jag känner en osäkerhet själv kring dessa frågor och känner att det inte är min arena men en magkänsla gör gällande att jag inte gillar läget riktigt.

Media: Ab, DN, SvD, Ex.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,