20101107

Ett livstecken från ledningen

Idag kan man på DN debatt ta del av ett mycket läsvärt inlägg kring den socialdemokratiska eftervalsdebatten. Det är Ylva Johansson som ger ett mycket bra inspel i debatten.

    I dagens DN kan man ta  del av två texter kring socialdemokratin. Den ena skriver av en blå och den andra av Ylva Johansson. Två texter som andas en samma ton trots så olika ingångar. Det verkar i samhället finnas en samstämmighet kring socialdemokratins betydelse för samhällsutvecklingen. Här må de skilja i hur man ser på betydelse men det finns där. Vidare til det som Ylva Johansson skriver. Det är en mycket bra och läsvärt text som kopplar det gamla med det nya. Känner igen delar av de tankar som Ylva Johansson har.
Den socialdemokratiska arbetslinjen måste återupprättas. Trygghetsförsäkringarna måste utformas så att de stödjer arbetslinjen och inte tvingar människor till passivitet eller socialbidrag. Väl fungerande försäkringsskydd vid arbetslöshet och sjukdom är inte ”bidrag” utan en vital del av en väl fungerande arbetsmarknad. Därför måste kraven på individen vara tydliga och motsvaras av rättigheter. Den orättvisa och förnedrande attityd som införts i försäkringarna måste bytas mot solidaritet och tilltro till människors förmåga.
       Jag hade själv en liknande ingång i ett inlägg som jag skrev tidigare i veckan. Det handlar om att återkomma till den tid då det fanns en ömsesidig repsket från individen och staten.
Vi behöver föra ett samtal kring vilket ansvar den enskilde har gentemot samhället vilka krav ska samhället ställa på den enskilde för att få ta del av våra gemensamma tjänster. Frågan kom upp utifrån ett medicinskt perspektiv gällande vilka krav vården kan ställa på patienten i form av egen ansvar på sin hälsa. Det kan tyckas som en självklarhet men jag vill lyfta frågan till ett bredare perspektiv.
      Det är bra att Ylva Johansson som första ledande socialdemokrat nu gör ett försök till att finna en ny politik formad av vår ideologi men anpassad till dagens förhållande. Det finns ett antal punkter som hon lyfter och jag ser ett par frågor som är av intresse. Dels den ovan nämnda om ett samhällskontrakt mellan stat och individ där vi vet vad som gäller och vad som förväntas av oss. Med det så följer våra rättigheter. Det är frågor som vi i den Öppna kriskommissionen (ÖKK) lyft och därav så känns det befriande att fler ser dessa tankar.

Media: DN, DN2.
Bloggat Lena och Annika och Kulturbloggen på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,