20101109

Korten på bordet

Som socialdemokrat och människa kan jag aldrig acceptera kränkande behandling/sexuella trakasserier. Så när frågan nu väcks om en ledande Socialdemokrat ska ha kränkt en medarbetare så måste alla kort på bordet.

Genom media idag så kan vi ta del av att Urban Ahlin anklagas i media för sexuella trakasserier. Jag kan inte ta ställning till vad som är sant men att det överhuvudtaget väcks en fråga är inte bra och kräver en utredning. Vi vet att det finns i alla organisationer unkna kulturer som måste rensas ut. Om så är fallet här vill jag inte uttala mig om men är det så att de uppgifter stämmer som framkommit i media så delar jag Johan Westerholms tankar.
Om det nu skulle vara så att Aftonbladets och Expressens uppgifter är korrekta så är jag den förste att kräva Urban Ahlins avgång från samtliga uppdrag – partiinterna såväl som riksdagsuppdrag. Vi kan inte ha en ledande befattningshavare som har problem med relationen med kvinnor på det sätt som det beskrivs i Aftonbladet. Men jag vill då även peka på att i likhet med de kvinnor som får vård och stöd så är det min erfarenhet att det kommer krävas att förövaren av denna typ av brott får adekvat vård. Ges icke denna vård finns det goda, och erfarenhetsmässigt belagda, skäl att vara observant på återfall. Återfallen kan komma att vara i en eskalerande form vilket kan leda till grövre och grövre övertramp i en okontrollerad spiral vilket all sociologisk forskning inom området visat.    
      Vi hoppas nu att vi får alla korten på bordet då det finns viktiga frågor för partiet att ta tag i och som ovan så är detta, om det stämmer, ALDRIG ok i socialdemokraterna eller något annat parti. Vi måste också få veta vad ledningen har gjort eller inte gjort.

Media: Ab, Ex, Ex2, Ex3.
Bloggat: Tokmoderaten kan inte hålla den borta...
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,