20101103

Släkten är värst

Inom politiken finns det en historia om att man går i spåren. Det finns otaliga politiker som har föräldrar som också varit eller är aktiva inom politiken. Det för med sig risker kring förnyelsen. Inte bara uppdrag går i arv utan de osunda, oskrivna regler och kulturer...


          Jag är aktiv inom socialdemokraterna, så även min hustru. Ja vi träffades i rörelsen. Är det bra? Både och. Det gäller två saker. Att inte göra upp kring köksbordet. Att våga rösta olika.

          Men det finns en viktigare fråga som går i rörelsen och det är de regler som inte går att finna i en enda lagbok, ej heller i stadgar, utan förs vidare av hemliga maktkoncentrationer som med kulturer och oskrivna regler styr. Vid minsta tanke på förändring av maktbalansen så förs man åt sidan. Inte alla märker detta utan plötsligt så är dörrarna inte längre så öppna.

        Detta problem är inte specifikt ett politiskt problem utan finns i flera organisationer och företag. Men det är allvarligt när det sker inom politiken som har hand om styret i landet. Vet medborgarna vilka intressen som ligger bakom alla de beslut som tas.

         När socialdemokraterna ska se över sin organisation och politik är det av största vikt att man stannar upp kring dessa frågor och funderar över hur vi bygger en modern organisation som inte gödslar dessa gamla kulturer och lagar. Att vi finner en modell som är tillåtande, öppen och gynnar nytänkande.

       Jag har tidigare i samband med Sofia Arkelsten skrivit om att partierna måste göra en gemensam överenskommelse kring en del av dessa oskrivna regler. Med tanke på Mona Sahlins tennis-match så blir frågan än mer aktuell. Det måste till en ordning med vad som är ok och vad som inte är ok. Det handlar om att styra upp dessa oskrivna lagar och kulturer.

Media: Ab, Ab2, SvD, DN, Ex.
Bloggat Johan W och Viktor på ämnet förnyelse.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,