20110131

Allt fler enfrågepartier i Sveriges riksdag

Ett par tankar om svensk politik och frågan om det är en trend på gång. En trend gentemot att lämna helheter för att se till grupper. Undersökningar visar på att det är en linje som inte belönas, men ändå så går partierna denna väg till mötes.

          Samtidigt som den senaste undersökningen slår mot mig med siffror som visar att socialdemokraterna inte sjunker. Vill inte ta ut något i förskott men en förhoppning finns. Noterar att moderaternas framgång också fått sig en black om foten. Men frågan är om de politiska partierna håller på att formulera om sig från partier som tog ett helhets grepp till partier som värnar grupper eller enskilda idéer. Det finns tendenser på det. Ska börja med mitt eget parti som i valet fastnade i försvaret för de marginaliserades grupper, med det inte sagt att det är viktiga grupper som skyfflas undan i idagens samhälle. Men man vinner inga val på det och då lämnas de än mer i sticket. Kristdemokraterna fokuserar sig på familjen ur ett konservativt kristet grepp om hemmafrun. Åter så ger de inte några valvinster. Folkpartiet är skolpartiet framför andra och har här hittat en grupp som berör många och därav de nisch-parti som har lyckats bäst. Vänsterpartiet söker sig fram som en försvarare av offentlig välfärd allt i statlig och kommunal regi.

           De två partier som haft störst framgång de senaste åren är Moderaterna och Miljöpartiet. Två partier som öppnat upp och breddat sin politik. Även om syftet bakom fortfarande kan vara detsamma för moderaterna det vill säga sänka skatten och gynna rika så är argumentationen rikligare och fler grupper finns med på ett tydligt sätt i språkbruket. Kan från gårdagens Agenda i SVT notera att moderatledaren ”träffat” massa olika grupper. Det som sker från miljöpartiets sida känns mer ärligt och det finns en tanke om en helhet med hållbarhet som grundtema. Tycker att de är något på spåret. Vill hävda att de tagit upp handsken som socialdemokraterna kastat. En handske om en ide som gällde hela samhällsbygget. Otaliga valanalyser från socialdemokraterna visar på samma sak. Berättelsen om vårt samhälle fanns inte utan procentsatser till vissa grupper.

       Så bilden är att de som ger en bild av helheten i samhället belönas medan partier som söker sig mot enskilda grupper straffas. Väljarna vill se lösningar som inkluderar hela befolkningen och lösningar som gynnar det stora flertalet. Ingen vill känna sig som en marginaliserad grupp och röstar då inte på ett parti som anser sig företräda just dem och inga andra. Slutsatsen blir att socialdemokraterna måste tillbaka till det datum då vi lämnade berättelsen om hela samhället. Sedan måste vi förnya våra berättelse utifrån den analys av samhället idag. Så enfrågepartier kommer inte att överleva och det är en oro som jag känner om vi inte byter spår och återgår till politiken som täckte hela samhället.

Media: Ab, Ab2, DN.
Bloggat: Peter Andersson på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,