20110123

Är det klart och vad ville medlemmarna?

Så börjar det låta som en repris från forna dagar. Nej Nej Nej. Men frågan är om frågan ska ställas och vad då svaret blir.

         Media dundrar dag efter dag fram med nya namn och idag så är det en övertygelse om att Per Nuder kommer få frågan. Vi vet att media spekulerar mycket och det är svårt att ta sakerna på rikktigt allvar. Men om dagens uppgift stämmer så är min fråga hur valberedningen hanterar de kravprofiler som nu är på väg in från partiorganisationen. Är det bara ett spel för galleriet och den blivande ledare redan är utsedd i en liten grupp och därav medias uppgifter.

        För inte kan man redan veta att det är Per Nuder som stämmer bäst in på de samlade medlemmarnas kravprofil. Jag vet att jag har skickat in för min socialdemokratiska förenings räkning frågan kring ett delat ledarskap. Misstänker att de är fler som lyft den frågan och hur ser valberedningen och partiledningen på det. Kommer frågan lyftas centralt eller glider den bara förbi utan att någon reflekterar över det.

       Jag vet inte om min oro är befogad men så länge som det är en stor tystnad som råder kommer rykten och spekulationer att råda. Jag har länge drivit en linje om att vi måste öppna upp våra processer. Vi kan inte gå in i framtiden med hemliga sällskap (om det finns?).

Media: Ab, Ex, DN.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,