20110114

Garant för utveckling och tillväxt

Nu har Kriskommissionen inlett sitt arbete med två dagar på Rönneberga och frågan är om vad som händer. Bilden är delad och med det anser jag att det är bra saker som hänt. Att högern ogillar är ett bra betyg.

          Den socialdemokratiska medicinen för framgång har varit en väl balanserad mix av stat och marknad. Socialdemokraterna har varit blandekonomins mästare. Med statliga beställningar har det privata näringslivet kunnat utvecklas och med det nationen. Men idag så ser världen annorlunda ut. Jag tror fortfarande på samspelet mellan staten och näringslivet. Jag inte bara tror utan anser att det är nödvändigt för utveckling och tillväxt. Men hur den lyckade formeln ska se ut för 2000-talet är frågan. Den politiska kraft som kan finna lösningen är socialdemokratin. Anledningen är två dels våran historia och dels vår ideologi som tror på denna modell.

         För att vi ska finna en framgångssaga för framtiden så är det av vikt att klimatfrågan får en avgörande del. Jag anser att de beställningar som ska ske nu ska vara riktade mot omställningen till ett hållbart samhälle. Likt beställningarna för var kopplande till infrastrukturen. På detta sätt styr politiken utvecklingen men ger samtidigt näringslivet möjlighet till långsiktig hållbar utveckling som tryggar jobben.

        Detta är en annan väg att gå än den som den moderatstyrda regeringen går där det enda receptet för framgång är sänkt skatt. Ett recept som tyvärr inte ger framgång utan bakgång... Vi vet att förutom offentlig konsumtion så är det jämlikhet som leder till utveckling av ett land. Det är många gånger det offentliga som måste sätta igång hjulen. Tyvärr klarar inte näringslivet att göra det själv. Jag har inte funnit att det privata näringslivet har en egen drivkraft att utveckla och ta ansvar. Om så var fallet skulle vi inte behöva regelverket kring företagande och samhällsansvar. Jag skrev tidigare att ”Marknaden är inte god utan maximerade” och så är fallet. Så därav behövs det lagar och förordningar som gör att inte marknaden maximerar sig på den enskilde individens bekostnad. Men som regeringen varit inne på är det så att det finns regler som har gått för långt så att vi hindrar den sunda maximeringen som inte drabbar den enskilde individen. Frågan är inte enkel och svaren kommer skilja utifrån vilken stol eller ideologi som ligger bakom. Vart du sitter och vart du har din ideologiska hemvist är avgörande för hur vi löser dessa problem, eller till och med ser dessa problem. Åter så hävdar jag att socialdemokratin är den kraft som har hjärtat i båda lägren och har en förståelse för problematiken.

        Med andra ord så är det här vi kan genom det arbete med utveckling av den socialdemokratiska politiken kan återfå väljarnas förtroende. Det är ingen enkel fråga men det är en fråga som man vinner val på. Vi har gjort det och kan göra det igen.

Media: SvD, SvD2, SvD3, Ab, DN, Ex.
Bloggat: Johan Westerholm och Peter Andersson och Alexandra Einerstam på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,