20110105

Vem ska äga det offentliga?

Sitter hemkommen från Kenya och läser Per Gudmundsons ledare i SvD och kan notera att han har rätt. Det känns lite märkligt att i årets första bloggning hålla med Per, men nytt år, nya skeenden. Sedan kommer vi inte bli ense om lösningen.

         Är staten god? Är det privata god? Svar ja. Är staten ond? Är det privata ond? Svar ja. Så att hylla en återgång till mer privat eller mer stat är ingen lösning för framtiden. Uppgiften är att finna de goda både inom stat och privat. Jag anser att här finnes en del att göra och att vi på många områden gjort fel. Vi har privatiserat det som vi borde behållit och tvärtom. Sedan är frågan kring privatiseringen hur den går till och till vilka aktörer som tar över. Det är en viss skillnad på föräldrakooperativet som tar över landsbygdsskolan och de multinationella företagen som köper skolor världen runt.

      Inom socialdemokratin förs nu ett resonemang kring ägandet och att det inte är av vikt för den enskilde brukare av offentliga tjänster. Så må vara men för att vi ska kunna styra blir ägandet centralt. Med det inte sagt att vi ska äga allt. Men frågan kring ägandet av våra gemensamma tillgångar måste få en lösning som garanterar att medborgarna känner sig trygga över vad som händer med skattekronorna. Frågan är om det ska till en ny form för företagande inom offentlig verksamhet? Jag är inte säker på svaret men lyfter frågan. Är det så att vi måste få mer insyn hur företagen hanterar våra medel? Eller är det så att när vi väl har köpt tjänsten så får vi gilla läget.

        Det som jag vet med säkerhet är att kommuner och landsting måste bli bättre på att veta vad man vill när man lägger ut verksamheter på andra utförare. Det är många gånger undermåliga upphandlingar med stora brister i underlagen och syftet med varför man inte själv ska hantera verksamheten.


       Vi vet att andra länder på många sätt har en hårdare lagstiftning än vi när det gäller denna typ av verksamhet. Det verkar som vi svenskar har en övertro på marknadens godhet. Marknaden är inte god utan maximerade. Det gör att vi måste bygga in spärrar som hindrar den maximering som är av ondo för den enskilde.

       Socialdemokratin behöver nu en grundläggande samtal kring ägandet och hur det ska hanteras i framtiden. Vilka ägandeformer ska finnas och kommer det behövas nya bolagsformer? Vilka verksamheter ska kunna hanteras av andra och vilka ska vara kvar i offentlig regi? Kommer vi behöva att återföra delar under det offentliga ägandet? Frågorna är många och kräver svar när vi sedan formulerar en politik för framtiden.

Media: Ex, SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,