20110215

I samklang med Öppna Kriskommissionen

Har under förmiddagen  hastat igenom den del av Socialdemokratiska Kriskommissionens (KK) arbete som rör organisationen och ser att jag känner igen mig utifrån de arbete som den Öppna kriskommissionen levererat i sin första rapport.
          Det vi i den Öppna kriskommissionen (ÖKK) haft som ledstjärna är att socialdemokraterna behöver öppna upp sig på flera nivåer. Det är politiken som måste bli mer transparent med väljarna. Men frågan som jag kommer upprätthålla mig vid är organisationen. KK presenterar en hel del förslag som jag kommer reflektera kring.
Förslag till åtgärder:
  • Partiet bör i högre utsträckning genomföra medlemsomröstningar om sak och person.
  • Upprätta en standard för hur nya medlemmar ska bemötas och till relationsbygge mellan medlemmar i föreningen
  • Medlemmen ska regelbundet kunna lämna medlemsförslag till beslutande organ.
  • Skapa möjligheter och former att organisera människor bortom de fysiska mötena.
  • Satsa på att utveckla den lokala föreningsverksamheten så att den blir attraktiv för gamla och nya medlemmar.
  • Utveckla nätverk som går utöver våra interna geografiska gränsdragningar.
  • Avsätt mer resurser till studieverksamhet.
  • Undersök medlemmarnas önskemål om studier utöver de traditionella.
        Detta är förslag som jag anser det är bra att man arbetar vidare med och ser hur man kan praktisera dem. En fråga som jag ställer mig är hur mycket som vi kan göra idag och vad de behövs nya  regler/stadgar. Om jag ger ett eget svar så är det mesta åtgärder som vi på stående fot kan klippa om bara viljan finns. Många av de formuleringar kan jag känna igen från ÖKKs dokument som vi skrev och publicerade i oktober 2010. Det arbete som då gjordes har klar bäring och visar på ett nytt sätt för socialdemokraterna att arbeta. Med facit i hand så har ÖKK visat att socialdemokratin är mogen för ett öppet arbetsätt.
       Vidare så är den bild som KK ger kring NetRoots roll styrkande att läsa. Det visar på att det opionsbildande arbete men också tanke arbete som sker på nätet har en viktig roll i det framtida arbetet. Ska vi nå nya medlemmar och även nå dagens så behöver vi finna nya kanaler där de sociala medierna är ett viktigt verktyg.

  • Ge plats åt de nya kanalerna. Bloggnätverket Netroots är av yttersta vikt för framtidens kommunikation. Socialdemokraterna har dessutom kommit långt i utvecklandet av nätnärvaron. Dessa satsningar måste ges mer tyngd och resurser i partiets planering och framtida arbetssätt.
      Jag ser det som ett erkännande av vårt arbete.  Nu är det bara frågan vad som kommer hända med rapporten från KK. Det är av största vikt att veta att detta material inte är en sanning, även om de finns de som vill tro det. Materialet ska nu behandlas av olika instanser och det är då vi vet vad som kommer komma fram till beslut. Jag känner en personlig oro att det slutdokument som kommer för beslut i olika instanser är så urvattnat att skillnaden gentemot idag är lika med noll som på någon promille.
Media: SvD | DN | GP1 | GP2 | AB1 | AB2 | AB3 | AB4 | EXP1 | EXP2 | SVT1 | SVT2 | Dagens Arena | SR1 | SR2
Bloggat: Marika Lindgren Åsbrink och Annika Högberg och Alexandra Einerstam på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,