20110324

Vi talar om seger

Skrivandet är över och i morgon kommer sammanfattningen av ett antal inlägg och debattartiklar som gjort inom bloggosfären och då med grund inom NetRoots. Det vi nu kan se är att stora delar av ledningen kommer att bytas ut. Vi ser en rapport från Kriskommissionen som andas nya tankar. 


           Utan att rynka på näsan och med jante slängd på tippen kan jag konstatera att vi gjort och gör skillnad. Vi har synts och vi har hörts i radio. Vi har kritiserat ledningen och vi har kommit med lösningar på den kris som partiet har. Sakta så har ledningen blivit tvungna att förhålla sig till våra tankar.  Jag har i ett antal inlägg pratat om folkrörelse 2.0 och kan konstatera att vi är en del av den rörelsen.

          Jag kan inte vara ödmjuk då jag sittande i min soffa konstaterar att vi ett antal gräsrötter med bloggen som verktyg kunnat väcka sådan debatt och uppmärksamhet. Vi har deltagit i debatten, eller rättare sagt så har vi lett debatten utifrån våra inlägg och våra artiklar i olika tidningar. De må vara så att vi har haft vår kvart i rampljuset men vilken kvart sedan. en kvart som satt igång samtalet om en ny socialdemokrati. Vi är många som deltagit i samtalet. Vi har känt oviljan från ledningen att ta i frågorna men sakta har en efter en backat och givit sig in i debatten. Imorgon träffas ett stort antal av oss på kongressen och jag kommer vilja tacka många av er för ert engagemang.

        Vi har trots geografiska avstånd och udda dygnsrytmer med den moderna teknologin funnit vägar att tillsammans starta och driva Öppna Kriskommissioen som startade med att göra och samla valanalyser som gav oss kraften att gå vidare med att leverera underlag till partiet Kriskommission. Efter de som la vi oss i hur beslutsförfarandet skulle moderniseras. Vi var inte alltid ense om hur långt vi skulle gå men att öppenheten skulle var signumet. Vi har nu tagit an oss frågan som Kriskommissionen lyfte kring när vi behöver samla partiet igen för att konkretisera partiet politik. Vårt driv har varit en kongress i höst.

         Några som jag redan idag vill ge ett tack för stöd och inspiration är Sandro Wennberg, Alexandra Einerstam, Annika Högberg, Peter Johansson, Peter Andersson, Staffan Lindström, Martin Moberg, Roger Jönsson och Sara Gunnerud. Sedan Johan Westerholm som jag snott länkarna av men också på denna resa blivit min inspirationsbroder som jag löser världsproblemen med. Nu tar sängen vid så möts vi imorgon på kongressen. 


Media: DN, Ex, Ex2, Ex3, Dagens Arena.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,