20110508

Avskaffa barnfattigdomen eller femte jobbskatteavdraget vad väljer Reinfeldt?

Frågan kring barnfattigdomen väcktes på allvar av Håkan Juholt när han i sitt linjetal sa att den ska utrotas. Socialdemokraterna jublade och de organisationer som jobbar med frågan blev glada. Äntligen såg frågan ut att komma upp på den politiska agendan och det vädrades morgonlyft. Så även hos mig.


         Nu har professorn i socialt arbete, Tapio Salonen tagit fram en prislapp för att avskaffa barnfattigdomen. Kostnaden är 15 miljarder kronor samma kostnad som de femte jobbskatteavdraget. För mig är då inte valet så svårt, men vad gör Fredrik Reinfeldt? Men vi kan redan höra hur de börjar med pratet om att skattesänkningar även är en lösning för denna grupp.

       Socialdemokraterna vill att man gör en konsekvensanalys av den ekonomiska politiken ur ett barnfattigdomsperspektiv men Göran Hägglund slingrar sig i Agenda och känner inget sug efter att göra den analysen. Vi kan tänka oss att det beror på att svaret inte kanske kommer vara så tilltalande utifrån den förda ekonomiska politiken

        Men att frågan är känslig ser vi när de olika moderata bloggarna försöker förringa frågan med allt från egna jobbsökaraktiviteter som ung till att underkänna professor Salonens resultat. Inget som förvånar.

         Grunden är att om man verkligen vill utrota barnfattigdomen så behövs politiska beslut som inte kommer passa de damer som håller insamlingsmiddagar till ett sött syfte. Inte heller så utrotar man barnfattigdomen med politisk kraft med att springa och köpa majblommor. Det behövs en bred politik för arbete och där saknar idag Alliansen det. Det är inte med ett femte jobbskatteavdrag som vi avskaffar barnfattigdomen.
 

           Så två råd från mig till regeringen. Gör analysen som Socialdemokraterna föreslår och ta fram en politik för jobb. En politik som ger förutsättningar och då är utbildning en viktig del. Om någon undrar varför jag tillskriver Alliansen så är det så att det verkar sitta vid rodret i tre år till och jag har inte tid att vänta på en socialdemokratisk regering för att utrota barnfattigdomen. Varje dag som inget görs är en förlorad dag.

Media: SVT, Exp, Exp2.
Bloggat: Peter Johansson, Sebastian Stenholm, Martin Moberg.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,