20110506

Den ojämlika vården kan aldrig accepteras!

Den svenska sjukvården är inte jämlik. Det skiljer på vart du bor och hur fet din plånbok är. Det visar artiklarna i DN och den RödGröna majoriteten i Kalmar län vilar inte och tar nu tag i frågeställningarna.

         Det är inte en acceptabel bild som vi kan läsa om i DN. Det är inte ok att beroende på plånbok, utbildning eller geografiskt läge att du får annorlunda vård och inte med säkerhet kan sägas få den optimala vården och medicineringen utifrån din personliga sjukdomsbild.

         Detta skriver den RödGröna majoriten i sina politiska riktlinjer inför budget och plan 2012-2014.
Hälso- och sjukvården ska särskilt prioritera arbetet för en jämlik och jämställd vård. Klass, etnicitet och könsskillnader i ohälsa ska motverkas, liksom de skillnader i ohälsotal som finns mellan länets olika delar. Ersättningssystemet inom Hälsovalet ska i största möjliga mån utgå ifrån socioekonomiska faktorer.
HBT-personers situation ska uppmärksammas och deras rättigheter garanteras genom att personalen utbildas i bemötande. Det förebyggande arbetet genom det folkhälsopolitiska programmet är en viktig del för att nå en jämlik och jämställd vård.
  • Med utgångspunkt i öppna jämförelser om folkhälsa samt hälso- och sjukvård ska åtgärder identifieras för att påverka ojämlikheten i hälsa
  • Landstinget ska i årsredovisningen särskilt redovisa de insatser som har genomförts för att uppnå en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård
  • Tandhälsoundersökningen ska ligga till grund för att skapa en långsiktig strategi för en förbättrad tandhälsa
  • Skillnader i hälsa hos barn och ungdomar ska särskilt uppmärksammas
  • Personalen ska utbildas om HBT-personers situation
  • Statistik för hälso- och sjukvården skall vara könsuppdelad
  • Översyn av tillgänglighet för funktionshindrade ska genomföras
  • Landstingsplanen ska genusgranskas
       Med detta så visar vi att politiken gör skillnad och vill olika. Vi kan se hur vi vill styra och inser att detta klarar inte marknaden av själv utan här är det samhällets roll att fördela resurserna så att alla får de vård som de behöver. Den feta plånboken får inte styra.

Media: DN, DN2.
Bloggat: Peter Andersson, Landstingsmajoriteten på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,