20110526

Värnskatten en möjlighet för min karriär?

Ett utmaning ramlade in från Johan Hedin och självklart tog jag frågan till mig. Ingången var avskaffandet av värnskatten. Självklart så tog ryggmärgsreflexen vid...

         Men så läste jag Johan Hedins inlägg och det var inte det traditionella ingången från höger. Ni vet världen och särskilt Sverige går under om värnskatten består. Johan hade en ingång kring det personliga växandet kopplat till värnskatten. Jag tackar för den ingången och tänker ta vid vid den tanken. För att ingen ska bli snopen så hamnar jag inte i samma slutsats att värnskatten är hindret för mig att växa och göra karriär.

        Jag ser att Johan Hedin och jag presenterar två ideologiska spår och att vi här blir tydliga i dessa två inlägg. Johan lyfter att den enskilde lyfter om han får större frihet genom att samhället, det gemensamma backar ett steg. För mig så tror jag individen vågar mer om just det gemensamma finns närvarande som stöd.

        Det jag har svårt att se är hur man från höger anser att drivkraften för personlig utveckling och karriär mäts i skatteprocent. För mig är det andra variabler som driver mig framåt. Dels det personliga egot. Utifrån min bakgrund så vill jag lyckas och ekonomin blir för mig en bisak där titeln på visitkortet blir viktigare än plånbokens tjocklek. Vidare så är min hunger efter nytt en annan drivkraft som leder mig framåt. I min omgivning så känner jag mig inte ensam i denna fråga. Jag kan vara med på att steg ett och två i jobbskatteavdraget var ok som skattesänkning. Men frågan är om det drev undersköterskan att utvecklas i arbetet och sträva vidare mot karriären. Jag tror inte det var fallet utan att det är andra drivkrafter.

          Så skattesänkningar för att bana väg för den egna karriären är inte vägen att gå. För många så är det mer praktiska frågor som avgör hur man kommer vidare i karriären. Allt från möjligheterna att faktiskt kunna studera vidare. Möjligheterna att förena föräldraskapet med karriär. Samhällets attityder.

         Så slutsatsen är att värnskatten inte hindrar den personliga utvecklingen. Det är andra verktyg som måste till, där intäkterna från värnskatten kan var det som avgör framgången och inte stoppar. Grunden till synsättet är hur vi ser på kollektivet. Antingen det som hindrar individens resa eller min syn som är att det är genom kollektivet som den enskildes resa möjliggörs. Så svaret till Johan är att jag inte ser värnskatten som ett hinder för denna utveckling och ska skatter sänkas känns det mer intressant att se hur vi kan utöka grundavdraget för att just få de grupper som har låga inkomster att få mer i plånboken och då också kunna växa. Så vi blev inte ense i frågan men tackar Johan för utmaningen och att ingången var en annan än vanligt en ingång som fick mig att tänka till. Tack!


        Jag såg att även Peter Andersson och Erik Laakso var utmanade så vi får se om de hakar på också

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,