20110713

Den femte jobbskattebluffen!...

Så var det sagt. Det femte jobbskatteavdraget är inte av godo... Det kostar mer än det smakar och effekterna är tveksamma. Allt bottnar i en ren ideologisk politik.

         Vi kan idag på DN-debatt läsa ett bra inlägg av Lars Calmfors som visar på de brister som ligger i den moderatstyrda regeringens retorik gällande de femte jobbskatteavdraget. Det han missar är att många av de med justa inkomster inte arbetar mer utan funderar på att minska sin arbetstid. Inte så mycket att det frigörs tid för en ny att ta vid. Inte mer arbetade timmar vilket är det som nationen behöver.

           När det sedan gäller Anders Borgs ”paradgren” svensk ekonomi föreslår han en reform som bara är självfinansierad till 20-25 procent lite beroende på hur man räknar. Så bilden blir allt mer tydlig. Det handlar om ren ideologi. Den nyliberala som skjuter över allt mer ansvar på den enskilde och marknaden. Den gemensamma välfärden som vi byggt upp monteras ner bit för bit och förs över på andra marknader med helt andra krav på innehållet (avkastning) och individens ansvar. Ett ansvar som ställer sjuka och svaga på strykbänken.

           Som sagt det var en upplysande debattartikel och bekräftat det som vi redan vet. Nu ger jag mig av för att öka landets BNP! Semester kallas det...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,