20110812

Är gårdagens fest dagens baksmälla och vad lär vi oss...

Kan det vara så...
Flera är inne på att höstterminen börjar så är det ett nytt politiskt landskap som börjar torna upp sig. Frågan är vad som det innebär och kommer det finnas plats för de etablerade partierna och politikerna i detta landskap? Att det etablerade politikerna och partierna känner en oro är sunt och de som kan se det nya och också ta det till sig kan med tillförsikt också verka i morgon också.

        Jag ska idag iväg på terminens första Överförmyndarnämnd. En nämnd som svarar för en svunnen tid. Fortfarande viktigt arbete som sker men med en organisation och lagstiftning som inte riktigt svarar för dagens problem som människorna har. I grunden rätt men uppgiften är inte alltid up-to-date. Vi kan se det med ärenden som är mycket mer komplicerade och att de som ska vara goda män inte riktigt klarar uppdraget då det gäller både svårt psykiskt sjuka till en allt mer komplicerad lagstiftning som kräver helt andra kunskaper än att vara en god samhällsmedborgare. Det finns en tendens i samhället mot en allt mer professionalism. Det gäller även de förtroendevalda som är satta i det olika nämnderna och ska fatta besluten som för kommun/landsting/nation framåt.

         Men med att samhället också blir mer komplext och globalt med nya sanningar. Vi kan se med det som sker i världen att det kommer bli nya maktcentra. Det som igår var den globala baksidan kommer allt mer ta rollen som framsidan. Vi kan idag se hur frågan ställs kring Sveriges roll i Afrika. Hur vårt engagemang där har minskat när det sker en utveckling som kommer bli avgörande för även Sveriges utveckling. Vimmerby har en kontakt i Mukono,Uganda vilket gjort att jag varit på plats ett par gånger och kan se hur utvecklingen i landet sker i hisnande hastighet. Och det börjar byggas upp en stolthet som gör att de inte står med mössan i hand när vi kommer. Den vite mannen från väst är inte så stor längre. Jag känner en ödmjukhet inför den utvecklingen. Självfallet finns det mycket att förbättra och då särskilt gällande mänskliga rättigheter.

          Det nya är att ungdomarna i Vimmerby känner en större samhörighet med ungdomarna i Mukono än våra vänorter i Norden och Baltikum. Jag kan se hur en frustation uppstår bland de garvade politikerna i Vimmerby som inte begriper detta och funderar på ”nyttan” med kontakten i Uganda.

         Så det är ny termin som börjar. Men frågan är om vi är medvetna om hur ny den kan vara. Hur det vi lärde oss igår är gamla och inte fungerande. Vi har ett par partiledarval inkommande och där kan vi få en signal kring både politik, nyskapande och om partierna ser morgondagen eller ej... Vågar men verkligen se det nya?

         Utmaningarna ligger i att ta tillvara det lokala engagemanget samtidigt som vi har kunskapen att utveckla det komplexa samhället. Att få till en utveckling som inkluderar och inte exkluderar. Att bygga ett samhälle som har kunskapen och kompetensen som ledstjärna och låter alla ta del av det.

Så gårdagen var rolig, men kan inte göras om idag eller imorgon...

Media: Ab, Ab2, SvD, SvD2, SvD3, SvD4DN, DN2, DN3AftonbladetDNWashington Post, Exp, Exp2, SVT,
Bloggat: Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,