20111001

Vem äger sanningen? Lördags tankar om Socialdemokraterna och samtiden

Vem bestämmer vart kompassen pekar när vi går på vägen som
leder oss mot framtiden, häger eller vänster och vad är sant?
Vem äger sanningen och rätten att tolka folkviljan? Vem gör sig till talesperson för den stora massan och den viktigare frågan. Vem styr den stora massan? Frågor som kan kännas jobbiga en lördagsmorgon men som ändå rinner över mig...

         Allt grundar sig i den nystart som Socialdemokraterna ska göra. Det finns ett vakuum i politiken. Ingen vill eller törs ta i de ideologiska frågorna. Små försök görs men det blir inte så mycket mer av det. Ser vi på Socialdemokraterna så har programkommissionen inte ens kommit igång. En ordförande finns och vad han vill verkar vara svårt att greppa. Men det som jag kan känna är att socialdemokratin givit upp sitt självförtroende över att ens ide fortfarande bär. Att all förändring som ska till med automatik går åt höger för dit har väljarna gått. Men betänk att vi fortfarande är det största partiet och att de största borgerliga partiet blivit så stort genom att närma sig oss. De partier på den borgliga kanten som gått åt höger ligger nu oroande nära fyra procenten.

          Så denna misstro mot den egna idealen om samhällsbygget och den enskildes roll i det är som bortblåst och nya ska till. Visst ska vi förnya oss och visst ser samhället annorlunda ut och med det så behöver vi justera politiken och till och med kasta bort en del. Men att göra det i ett väljarmaximeringssyfte är inte rätt. Det som har hänt är att socialdemokratin tappat tolkningsföreträdet om vår samtid. Vi ägde det under 60- och 70-talet. Svenskt Näringsliv (då SAF) som var än mer politiserat än idag bestämde sig för att vrida greppet ur arbetarrörelsen och förskjuta tolkningsföreträdet av samtiden högerut. Där sitter vi idag och ingen tanke på att vrida på detta finns inom arbetarrörelsen utan vi lugnt accepterar dess sanningar och ska formulera oss efter det.

        Med det i bagaget så är jag rädd att vi går in i ett programarbete med fel premisser. Att det blir att skapa ett program som bygger på de borgerliga sanningarna om samhället och inte arbetarrörelsens. Och problemet där är att vi har avhänt oss de möjligheter till analys som vi tidigare hade. Det finns små embryon likt Arbetarrörelsens tankesmedja men utan någon form av muskler. Var finns Vänsterns SNS? Jag skrev senast igår att vi tappat hela idédebatten som vi hade med stöd av akademin och de intellektuella i samhället och förlitar oss mer på PR-nissar som med ihopsnickrade undersökningar ska leda oss rätt i politiken. Politiken förvandlas till en vara som med mördande reklam ska säljas in. Fokusgrupper som ska smaka på vilken skattesats som smakar bäst utan att vet bakgrunden och om deras barn kommer ha en skola, vård att gå till.

        Allt detta i ett parti som ska värna landet, befolkningen har väljarmaximeringen slagit ut. Det kan kännas som om vi har en uppgift och det är att slåss med Centern om Stureplansväljarna. Men de bygger inte landet. Ska jag vara elak så känns de mer tärande än bärande... Men visst är Stockholm viktigt. Och där har partiet misslyckats på i stort sett alla punkter både med att locka väljare och presentera en politik som håller ihop. Det allvarliga är att man nu sätter dessa personer att leda partiet centralt och de får ett stort inflytande över rikspolitiken. Det är upplagd för katastrof.

        Som avslutning så måste vi ta tillbaka tolkningsföreträdet av samtiden. Det är först då som vi också kan börja formulera en relevant politik byggd på våra ideal om samhället. Det är också då som vi kommer upplevas som äkta och väljarna kommer med det belöna oss i val. En fråga är om valet 2014 redan är kört och fokus ska vara 2018? Det känns inte kul att skriva det men tiden rinner så snabbt och vi har inte ens en programkommission.

Ska vi komma till väljaren eller ska väljaren komma till oss?... 
Eller är det så att vi ska mötas?...

Media: DN, DN2, SvD, SvD2, Ab, Ab2,
Bloggat: Peter Andersson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,