20111207

Är botten nådd eller är det fortfarande noll som är botten?


Så kom siffrorna som det politiska Sverige väntat på. Den undersöknings som tar temperaturen på det politiska klimatet. Det blev inte så dåligt som kan kunde tro Socialdemokraterna 27,7 och Kristdemokraterna utanför riksdagen

        Jag hade trott att vi skulle ligga närmare 26 procent efter de senaste turerna. Så visst kan man tycka det är bra, men det är det inte. Och argumentet att partiet skulle gå åt vänster kan inte vara relevant med tanke på att Vänsterpartiet inte sticker iväg utan att det är Moderaterna och Miljöpartiet som sticker iväg positivt. Men för den delen ska det inte kopieras utan mer analyseras vad väljare vill med denna markering.
Det samlade siffrorna är
S 27,7
MP 11,7
KD 3,8
M 33,4
FP 5,6
C 5,5
V 5,2
SD 5,7
44,6 RG, 48,4 Alliansen
 
       För socialdemokraterna är det rekordlåga siffror som inte går att bortförklara. Att vara så lågt för ett parti som aspirerar på att leda landet är inte bra. Det arbete som på allvar startades i helgen är nu prioriterat. Det finns de som inte anser att dessa undersökningar spelar roll utan att valresultatet som avgöra. Men väljarna förhåller sig till dessa undersökningar och följer inte gärna en förlorare. 

          Signalen är att vi i Kalmar län tappar 10 procent sedan i maj men de tillfrågade är knappt över 100 så det är inget att ta som sanning även om det inte helt kan spelas bort. Men ska vi vara lite mer positiva så låg vi på nästan samma nivå för ett år sedan. Vidare så tappar vi i storstäderna och i Stockholm är vi knappt större än Miljöpartiet. Bilden blir att landet är delat och det blir en viktig signal i det framtida arbetet som partiet står inför. Vi ska inte dela politiken men måste förstå att landet inte är en homogen massa. 

          Jag kommer återkomma med fler tankar i ämnet under dagen eller kvällen. Nu tar den primärkommunala vardagen vid med landstingsstyrelse och sedemera resa till huvudstaden för styrelsemöte med Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

Media: Ab, Ab2, Ab3DN, DN2, Exp, SvD, SvD2SVT, SRBarometernScb.
Bloggat: Tokmoderaten, Mary X Jensen och Martin Moberg på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,