20120114

Nej Klas Eklund det var inte kapitalism 4.0 snarare 3,1


Regn är regn oavsett storlek på droppar
Kapitalismen 4.0… smaka på det och plötsligt så var det inte socialismen som var nästa steg. I alla fall om vi ska tro på Klas Eklund som idag skriver på DN debatt. Det är en intressant artikel som ger ett bra inspel i den framtida debatten om samhället. Vi kanske inte är ense om allt men inspel med nya tankar gillas. Men 4.0 nä, det blev bara en justering så 3,1 kan vi kalla det...

          Att dagens samhälle inte mår bra och att vi står inför stora utmaningar är nog de flesta ense om men vad det kommer innebära och vilka beslut som måste tas i politiken. Klas Eklund gör idag en ansats att ge en del svar utifrån hans position. Självklart så kommer förslaget om lägre ungdomslöner som ett brev på posten. Men en fråga som jag ställer mig är det inte så att man nyanställd har lägre lön än de som arbetat länge? Men om vi lämnar den frågan därhän så är de andra som han skriver mer intressant att reflektera över.
"Den västliga kapitalismen har gått igenom tre stadier: Laissez-faire-kapitalismen (som havererade efter kraschen 1929), keynesianism med stabiliseringspolitik (som stelnade i stagflation under 1970-talet), och avreglerad finanskapitalism (som inledningsvis gav dynamik men ledde till kraschen 2008). Anatole Kaletsky har med dagens mjukvaruterminologi kallat dem ”Kapitalism 1.0”, ”Kapitalism, 2.0” och ”Kapitalism 3.0.Hur ska då ”Kapitalism 4.0” se ut? Den måste försöka stabilisera finansmarknaderna för att undvika nya krascher. Den måste också bli mer uthållig, miljövänlig, ansvarstagande och inkluderande; utanförskap och segregering måste minskas.
          Det är en bra beskrivning av kapitalismens olika faser. Men genom att han speglar på att det kommer fortsätta med kapitalismen men med en ska vi kalla det uppgradering.

          Klas Eklund pekar på ett antal områden och jag ska kommentera några av dem. När det gäller företag så skriver han "• Företagen måste ta ett utökat samhällsansvar. Ska de förtjäna vårt förtroende måste de visa att de är goda samhällsmedborgare. När marknadsekonomin segrat måste segraren ta ansvar; eller som Pippi och Bamse säger: ”Den som är mycket stark måste också vara mycket snäll”. Ett bra företag strävar inte bara efter aktieägarvärde utan gör det också möjligt för de anställda att förkovras och utvecklas; det tar ansvar för sin sociala närmiljö, skapar nya instegsjobb, driver på teknisk utveckling, energieffektivisering och långsiktigt miljöarbete." Men vad innebär alla dessa ord egentligen och visst kan vi skriva under på detta men hur kommer vi dit? Om det är den "enda" vägen till framgång varför arbetar inte företagen med detta idag utan en allt mer kortsiktigt.

         Vidare så lyfter han frågan kring välfärden "• En stor del av de framtida jobben kommer att finnas i vård och omsorg. Här krävs fler anställda eftersom befolkningen åldras och blir mer vårdkrävande. Relativt sett blir dock den typen av tjänster allt dyrare eftersom det är lättare att ersätta människor med maskiner i tillverkningsindustrin än att göra det inom omsorgen. Fortsatt stigande kostnader kräver nytänkande, konkurrens och effektivitet även inom välfärdssektorn. Någon återgång till offentliga monopol är därför omöjlig. Däremot krävs att upphandling och kvalitetskontroll måste bli mycket bättre. Vi måste utveckla nya samverkansformer mellan privata företag och offentlig finansiering.
          Åter ett stycke som ser bra ut vid en genomläsning men fastnar i att det är smärre justeringar vid dagens problem än att verkligen ta tag i frågan. Var finns frågorna kring jämlikhet och jämställdhet? Var finns svaren på hur den enskildes rättigheter gentemot kapitalet ska säkras? Var finns frågan om det gemensamma styret kontra kapitalets makt.

         Så min slutsats är att det är en bra artikel som ställer frågor och försöker ge svar men landar tunt. Att göra en ny analys av dagens samhälle och vad vi ska gå. Så det som presenteras är inte kapitalismen 4.0 utan snarare 3,1. Men jag stoppar på mig denna för att åter fylla på för mina tankar om den framtida socialdemokratin.

Bloggat: Jonas Sjöstedt, Jinge, och Johan Sjölander på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,