20120331

Bidrag eller bidraga, en lördagskrönika

Och vad bidrar du med till samhället? En berättigad fråga denna lördag när snön faller utanför fönstret och vårkänslorna kyls av. Allt har sin grund i Johan Westerholms inlägg som tog fart i DNs ledare idag och jag kan hålla med i det hela.

           Bidrag. Man kan ge ett bidrag eller få ett bidrag. Men man kan också bidraga med något. För socialdemokratin så är det sista pudelns kärna. För det handlar om det gemensamma samhällsbygget där varje individ ska bidraga med sin del utifrån sina förutsättningar. Att ingen kommer undan utan måste bidraga är en kärnfråga. Så när diskussionen hamnar i procentsatser så blir det i grunden fel tänk. När det handlar om antal dagar så blir det fel tänkt. Istället för att se till varje individs förmåga att deltaga i samhällsbygget blir det procent- eller straffpolitik som ligger på agendan.

           Att bygga ett samhällsklimat som ser varje individ och får individen att se sin roll i det gemensamma samhällsbygget måste vara politikens främsta roll. Att främja individens växtkraft och nyfikenhet. Det handlar inte om en arbetslinje eller bidragslinje utan om individlinje.

          Grunden är synen på människan. Jag tror med mina socialdemokratiska värderingar att varje människa vill växa, utvecklas och stå på egna ben. Jag tror också att människan är en kollektiv person som känner beroende av sin omgivning och med det en del av en helhet. Det kan vara kommunen eller fotbollsföreningen. Men här är problemet att allt fler inte ser sin roll i gruppen. Att allt mer köp och sälj tar över även den lokala fotbollsföreningen och det ideella tappar mer och mer. Men politiskt så blir det allt mer ett samtal om reglera, släppa mer eller bara låta det vara. Visst måste vi förhålla oss till dagen men med våra värderingar forma politiken som bygger samhället. Ett samhälle som bygger individen tillsammans med andra.

         Så Socialdemokraterna är inte ett bidragsparti utan ett parti som bygger på bidraga. Ett litet A som gör så stor skillnad. Lika som Moderaterna är ett arbetarparti och socialdemokraterna arbetareparti. Ibland gör det lilla de stora och snön fortsätter falla över Vimmerby och jag ska bidraga med min del i hushållet...

Media: DN, SvD, SvD2Ab, Ab2, Ab3, SVT.
Bloggat: Kent Persson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare ochPolitometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,