20120301

Socialdemokraterna: Vi är inte en ide, utan en rörelse byggd på en ide


Årets första maj-märke

Socialdemokraterna äger inte socialdemokratin och därför är det som Peter Johansson påpekar viktigt att programkommissionen rättar till det i skrivandet av ett nytt partiprogram. För vi är ändliga men det socialdemokratiska idéerna är det inte. Vi har, som parti, har dem till låns över en tid.

         Det socialdemokratiska arbetarepartiet bygger sin politik på de socialdemokratiska värderingarna. Vi pratar om socialdemokratin som ide. När partiet grundades var det utifrån de orättvisor som vi såg i samhället och som till stor del drabbade den arbetande klassen. För att kunna rätta till detta så såg man omkring och fan en ide om socialdemokrati. En ide som passade med vad man ville åstadkomma. Rörelsen antog det passande namnet socialdemokraterna. Medlemmarna blev socialdemokrater. Men som nu upptäcks så skrivs det som om vi är idén och så är inte och kommer aldrig vara fallet. Enkelt så förvaltar (kanske utvecklar?) vi idéen om socialdemokratin men vi äger den inte.

         Politiska idéer flyter fram och stärks eller försvagas utifrån hur samhället utvecklas. Under resan så tar olika rörelser till sig tankarna och försöker omsätta dem i praktiken. Ibland med fantastiskt resultat (folkhemmet som exempel, även om vi inte nåde i mål) eller katastrofala (kommunismen). Men ska man skylla lyckande, misslyckandet på själva idéen eller är de tolkarna och utförarna som ska hyllas, skjutas. För min egen del så är det den senare. För om man inte tar upp idéen så är det inget som händer. Ibland så behövs modet att fånga tanken och omsätta den i verklighet men minst lika ofta är modet att låta tanken bara fara förbi.

        Så när vi nu ska skriva ett nytt program baserat på de socialdemokratiska värderingarna måste vi ta med att vi har dem till låns och att andra kan vilja göra sig till tolkare av dessa grunder. Så vi är socialdemokrater, vi som är medlemmar i partiet eller vi som delar dessa tankar. Men vi kan aldrig bli tanken, för då är vi förlorade och frågan är om vi inte den senaste tiden varit väldigt nära att bli tanken istället för rörelsen som förverkligar tanken om socialdemokratin

Bloggat: Martin Moberg ger sig också på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,