20120526

LO, facket och företagarn


Vilka kommer gå under morgondagens fanor?...
Idag valdes Karl-Petter Thorlwaldsson till nny ordförande för Landsorganisationen, LO, men en ledare gör inger fack… För vi vet att oavsett vad som sägs så behöver facket modernisera sig. Bli relevant både för medlemmar och än viktigare en samhällskraft som det en gång var. Men orkar LO-förbunden det?

          Vilket LO-förbund kommer öppna upp för egenföretagare? Ofta individer med mycket svagare skydd än de anställda. Många ofrivilligt företagande utan skyddsnät behandlade som slavar eller livegna. Var finns facket för dem? Det handlar om att ta ett samlat tag kring vad som är arbetare. Gårdagens med grunden i industrin är föråldrad. Vidare så är gränsen till tjänste- och akademikerfacken idag hårfina. En uppdelning som inte idag känns relevant. Behöver svensk arbetsmarknad tre centralförbund eller är det så att det kan räcka med ett? För min egen del så är jag medlem i Handels dels sedan jag arbetade i butik och när jag gick över till Folksam så organiserades vi i Handels. Men kände jag mig hemma där när jag aktiverade mig i avdelningen?  Det var mer som något som katten släpat in och frågan var om inte ett tjänstemannafack hade givit oss större möjligheter utifrån vårt arbete. Men som de flesta vet så är Folksam ett företag som står LO nära och det fanns en strategisk fördel att vara LO-medlem. Så i mitt praktiska arbete var det underlättande att vara LO- medlem och än mer att jag under en period var ordförande i de lokala LO-facken. Men som anställd vet jag inte om det var optimalt?

          När jag pratar med Johan Westerholm så brukar vi landa på att huvudet blir allt mer centralt i de flesta arbeten. Vi är inte längre lika utbytbara som anställda allt mer så blir vår kunskap som vi lagrar i vår hjärna det centrala. Allt mer som vi bygger en nation som ska ställa kunskapen i fokus och konkurrensen med omvärlden inte ska ske med dåliga löner och usel arbetsmiljö kommer även facket att behöva se över sitt arbete och vilka krav som man i avtalsförhandlingar ska ställa. Vi måste inse att människor allt mer kommer flyta omkring på arbetsmarknaden och vandra mellan lågstatus yrken till högstatus för att där emellan vara egen företagare. Ibland till och med alla tre. Hur hanterar en facklig organisation denna rörlighet? 

         Det finns generellt inom arbetarrörelsen en kluvenhet gentemot högre studier. Samtidigt som vi vill bygga ut högskolor så tar vi inte emot de som tar klivet in på högskolan. LO slänger ut dem och inom Socialdemokraterna är det inte helt ok att vara akademiker. Devisen att det är för lite LO-folk på listorna är en klassiker som jag misstänker de flesta arbetarkommuner har tagit del av. Men är det en arbetare som bäst förstår arbetarens problem och kan finna vägar därifrån eller är det en som kan se frågan från en annan vinkling och som också har en breddare kunskap om samhället? Visst sticker jag ut hakan men den som idag arbetar på industrin i det lilla samhället och sedan åker hem för att sedan bege sig tillbaka till arbetet. Hur stor omvärldskunskap besitter den personen? Nu vill jag inte ha bort dem, men vi kan inte bygga en bas på dem.

        Så relationen mellan de olika facken, centralorganisationerna samt politiken måste ses över. Gårdagens lösningar och sanningar kommer inte vara rådande imorgon och med det så måste även det facklig/politiska ses över. Det handlar om att bli relevant, kunna möta den ökade rörligheten mellan arbeten, men också mellan länder. Att bygga stuprör är inte längre en väg framåt att gå. Bejakar vi valmöjligheter, globalisering och individens frihet och trygghet, måste det avspegla sig i organisation och handling. Här ligger LOs utmaning. Om det inte klaras så kommer inte Kålle vara den sista LO-ledaren men många till kommer det inte bli och kanske är det så att så också är tidens rand?.. 

         Ska avsluta med att gratulera Kålle och det känns som om han vill anslå en ny riktning för LO och det är bra, men kommer han få förbunden som äger LO med sig?


Media: Ab, Ab2, DN, SvD, SvD2, SVT, SR,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,