20120819

Åkesson har rätt...

... när det gäller prioriteringarna gällande infrastrukturen och ansvaret. Behoven är stora och ansvaret fleras. Man kan i Anders Åkesson se delar av den gamla Centern som vi gillar. Den Centern som tar ansvar för fler ställen än kvarteren kring Stureplan.

        Problemet är svårt. Vi har stora mängder människor i våra storstadsregioner som vi vill ska styra över sitt pendlande från bil till kollektivt och som det ser ut i dag räcker det inte till eller ens är utbyggt. Så långt ger jag Fredrik Reinfeldt rätt. Vidare så växer våra storstadsregioner vilket kräver en ökad del av infrastruktur. Men det byggs även nya bostadsområden i Vimmerby som kräver kommunala insatser i infrastrukturen och dessutom inte ger avkastning i motsvarande inflyttning.
Men i den andra delen ligger den tunga basindustrin, som Anders Åkesson pekar på. Den finns inte i storstäderna (möjligtvis i dess utkanter) utan ligger nära naturtillgångarna (nuvarande eller av historiska skäl) och saknar ofta en bra förbindelse med utskeppnings hamnar. En basindustri som är grunden för den Svenska ekonomin. Vi vet hur det i bergslagen återaktualiseras med ny gruvdrift som kommer kräva lösningar på både vägar och järnvägar för att kunna leverera det som berget bjuder på. Vi ser hur skogen i Småland skulle kunna transporteras mer med järnväg om det fanns bra räls och sträckningar. Exemplen runt om i landet är många och i grunden så ligger det där ett statligt ansvar. Vi vet hur regioner går in med förskotteringar för att klara uppgifterna och kunna behålla och utveckla näringslivet. Att då gå in med statliga medel i rena kommunala ansvar när man inte klarar det egna är märkligt. Centern och Anders Åkesson ligger här rätt i frågan, men om Annie Lööf på Harpsund orkar så fast vid det får vi vänta och se.

         Så utmaningen är hur kommuner och regioner ska kunna finasiera sina kollektivtrafiklösningar medan staten tar ansvaret för de övriga transporterna. För jag kommer ha svårt att förklara varför staten bekostar en tunnelbanelinje i Stockholm när Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping är eftersatt och otroligt viktig för den regionala utvecklingen kring nordöstra Småland. Både gällande industri och de nya kreativa näringarna där besöksnäringen är en stor del.

        För grunden är att som Anders Åkesson säger – Öppnar vi pengapungen för tunnelbana i Stockholm, måste vi i konsekvensens namn också vara beredda att göra motsvarande satsningar i Göteborg, Malmö,Lund-området eller i Uppsala. Då talar vi om väldiga belopp och då räcker inte pengarna.
Så även om det kan jublas bland väljare i Stockholm så kan man få äta upp i andra änden... Vill med detta även skicka en passning till mitt eget parti som också är inne på att det behövs en utbyggd tunnelbana i vår huvudstad. Jag är för men kom ihåg vems ansvar den lokala kollektivtrafiken är!

         Sist så kan man ändå inte låta bli att le på hur konfliktytorna inom Alliansen för var dag som går blir allt tydligare och mötet hemma hos Annie kan säkert bli en kul tillställning, Allt från vidlyftig representation till en oenighet på allt fler punkter gällande politiken... Det ska säga om de överlever kräftskivan på Harpsund först...

Media: Exp, Ab, DN,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby