20120820

Dräneringen

Idag tar vi del av den kunskapsdränering som pågår med politiska beslut på riksnivå. Beslut undertecknade regeringen Reinfeldt. Det är utarmningen av yrkesprogrammen och minskade antal platser på våra högskolor och universitet. Att bli en ledande kunskapsnation ses allt mer främmande. Regeringen dränerar landet.

           Det finns en motsägelse i regeringens agerande. Sverige ska växa sig starkt med kunskap och forskning men samtidigt så pekar den förda politiken på något annat. Bredden som varit ett svenskt signum såm både lett till forskningsframgångar som idrottsframgångar. En svensk modell som gjort att alla oavsett plånbok och bakgrund har givits möjligheter att göra karriär. Inte för att det var optimalt och inte för att det inte fanns brister, men med politiken kunde man se vilja åt vilket håll vi skulle gå. Orden blev politik och kampen mot kunskapslösheten stod på agendan. Det var en rätt väg att gå och även om inte alla kunde ta kunskapen till sig så gjorde vill jag lova att fler än innan ändå lämnade skolan med mer kunskap i formell mening sin ryggsäck än som kommer att ske nu.

           Vi kunde se hur de som lämnade yrkesprogrammen kräkande över skolan efter ett antal år satt där på skolbänken igen och läste in högskolekurser för att ta sig vidare. Både till nytta för den enskilde och för samhället. Den dörr som nu stängs. Dörren kring komvux och annan vuxenutbildning har också blivit trögare att öppna och får man upp den så är det svårt att klara ekonomin om man kommer upp något i åren. Grunden är att orden inte hänger med handlingen. Att inte leva som man lär....

           Håkan Juholt pratade om kunskapsbaserad ekonomi och det gjorde han rätt i. Jag skulle vilja se en valrörelse som tog frågan med sig och lyfte den. För i den frågan kan man läsa av ideologen kopplat till handlingarna och med det bevisa skillnaderna mellan partierna. För frågan är om Moderaterna och de övriga borgerliga partierna vill att alla ska kunna ta sig till högskolan. Handlingarna stänger dörrar. Socialdemokraterna som öppnat upp högskolan och sett till att den även finns på landsbygden har också att bevisa hur man ska gå vidare och hur man tar tillvara de som tagit steget från golvet. Internt så finns det fortfarande, särskilt utanför storstäderna, en skepsis gentemot dem som inte är rediga arbetare.

           Vi vet att det rör sig i väljarkåren och att politiken blir allt mer diffus kring vad som skiljer. Vi kunde  helgen se hur Fredrik Reinfeldt irriterat fräste om att Socialdemokraterna inte visade på vad de vill med politiken. Det handlar inte om en vurma om väljarna utan en idébrist som de hoppas finna bot hos Socialdemokraterna genom stöld. Jag har tidigare varit inne på att Socialdemokraterna inte behöver skynda och man har inget ansvar att stötta den sittande regeringens bristande idéfattigdom. Väljarna kommer få besked, men tidpunkten väljer inte Reinfeldt.

           Så låt valet 2014 bli ett kunskapsval med jobben i botten. Ett tema som kommer visa på skillnader och ett tema som kommer ge landet en möjlighet att växa sig starkt. Det får vara nog med dränering.

Media: Ab, Ab2, DNSVT, GP,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby