20120928

Innovativ innovation föder innovationer


Lura dig inte för att luren är uppfunnen
Lyssnade igår på Christer Gustafsson från Halland som berättade om Kreativa kraftfält och hur de utvecklar samhället och också näringslivet. Det handlar om att se något nytt som sker. Hur Eriksson blev utkonkurrerat av Nokia, inte på grund av tekniken utan det kulturella och kreativa innehållet som sedan Apple tog över från Nokia.

            I det skeendet är det intressant att följa hur politiken nu gör satsningar på forskning och innovation. Men kommer det vara i det kommande eller är det så att det fortfarande handlar om gårdagens tekniska utveckling? För mig handlar det om att finna innovationer för möten funktioner i dagens nätverkande samhälle med globaliseringen som en framspringande spelare. Att Jan Björklund i retoriken är kvar i det gamla ser vi tydligt men det har sipprat emellan klokheter som ger en aning om att man sökta utanför departementets väggar. Det är inskrivet i ämnesplanerna att man ska använda estetiska lärprocesser. Det är ett mycket klokt drag som också visar sig i Finland som har en högre grad av estetik i skolan och generellt sätt bättre resultat än Sverige.

            Nu var tanken att jag skulle skriva ett par rader om den satsning som Socialdemokraterna idag presenterade kring en ny forskning- och innovationspolitik. Jag vill gärna se att man lyfter upp de mjuka- värdena, sektorerna och inte bara riktar blicken mot den traditionella industrin. Självklart kan nu kritker flyga på mig och mena att politiken inte kan tvinga fram innovationer och det är sant. Men de kan stimulera sektorer att ta stegen som ger oss en framtid och nya sysselsättningstillfällen. Ser vi på de innovationer som sker inom industrin så klarar det att behålla de svenska företagens konkurrenskraft men leder inte till nya arbetstillfällena.

            Men nu vill vi bygga en kunskapsnation och då måste det också spegla innovationerna som kommer fram. Så när Socialdemokraterna föreslår att man ska tillsätta ett råd under ledning av statsministern och det är bra. Men det är i sammanfattningen som man anar vilken färdriktning som resan ska ta. Jag vill här se lite vågade och nytänkande personer som tar plats. Att man inte gör som vanligt slår upp telefonboken och tar de givna som alltid sitter med i liknande grupper.

          För att få ihop denna postning som vill jag att man kopplar ihop skolan (hela vägen), näringslivet, forskning, ideella sektorn (med både idrott och kultur), och myndigheter. Att ta det breda greppet och föra samman grupper som inte naturligt möts för att skapa kreativa, innovativa mötesplatser. Jag hoppas att Jennie Nilsson vågar utmana det gamla och ta ut tangenten ordentligt! Ska erkänna att jag känner en oro kring att det traditionella kommer vinna igen... Och till sist. Vänta inte till valet utan tillsätt detta råd redan nu underpartiledningens ledning. Visa att vi tror på idéen redan nu och inte väntar på vad som komma skall.

Partiet måste vara innovativt i sökandet efter det innovativa för 
annars blir det inte innovativt och lockar då inte fram innovativa idéer...

Media mm: Ab, Johan Westerholm, SR, SVT,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby