20120928

LAS älskas av moderater, upp till bevis!

Egentligen är det inget nytt i den utredning som kommer presenteras idag. Det är samma visa som alltid som enkelt uttryckt innebär att det inte går att anställa någon för att det inte går att sparka någon. Frågan som man ställer sig är när man ska se verkligheten?

          Idag har vi massarbetslöshet och folk blir varslade och uppsagda dagarna i ända. Men regeringen är inte nöjd utan vill göra det enklare och framför allt billigare.  Ser inte problemen som målas upp. Frågan känns för mig ideologisk mer än hur det fungerar i praktiken. Vi kan se hur det i vår omvärld är både dyrare och svårare att säga upp. Den utredning som idag kommer presentera

         Grunden är åter att bördan ska läggas i den enskilde arbetstagaren och både regering och arbetsgivare ska komma undan. Det kommer varken leda till en ökad trygghet eller fler arbetstillfällen. Min förhoppning är att med moderaterna i spetsen förslaget hamnar i papperskorgen då de älskar facket och löntagaren och inte, som mig, ser några problem med aktuell lagstiftning. Möjligen må Centern knorra lite men kör över dem och släng förslaget i papperskorgen utan att passera någon.

Media mm: SvD, Peter Andersson.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politiksamhällekulturpersonligtVimmerby