20121024

Firar.... FN....

Idag så skriver jag tillsammans med Niklas Carlsson i Vimmerby tidning angående att det är FN--dagen som vi firar.Vi väljer att lyftas ett par frågor i det arbete som sker i FNs namn och också där FN inte räcker till. En fråga som inte finns med som jag väljer att lyfta här är också den om "Skolmat blir kunskap" vilket för många kan vara en självklarhet men så inte är fallet.

"Det globala arbetet börjar lokalt

Idag firar vi FN-dagen, för 67:e gången i ordningen. Vi kan konstatera att FN är den organisation som idag har det största förtroendet att verka i världen, men det räcker inte till - det ser vi tydligt i det som nu sker i bland annat Syrien. Lösningen är dock inte mindre internationellt samarbete! Det är med ett starkt internationellt engagemang som vi kan förändra världen. Slutenhet är ingen väg att gå.

DEN STORA FRÅGAN FÖR oss FN-vänner är hur vi ska komma till fred i Syrien. Detta mördande av civila i alla åldrar måste få ett slut! Vi ser hur Kofi Annan fick ge upp då världens länder inte kunde sätta liv i främsta rummet utan låta andra intressen stå över. Skulden för att omvärlden inte har gjort tillräckligt ligger främst på Ryssland och Kina som har stoppat nödvändiga beslut i FN:s säkerhetsråd. Nya initiativ krävs och FN:s Syrien-sändebud Lakhdar Brahimi måste få det stöd som Kofi Annan saknade i samma roll.

Förra året ingrep FN och Arabförbundet i Libyen för att värna mänsklig säkerhet. Syrien och Libyen är två helt olika konflikter, men gemensamt är förlusten av tusentals människoliv. Syrienkonflikten har tyvärr förlamat FN, vilket är ännu ett tecken på att världsorganisationen behöver reformeras och utvecklas. Men vi kan idag inte se någon annan legitim organisation som ändå har ett så starkt mandat ute i världen. Vi ser också hur FN är ledande på den humanitära fronten. Så allt är inte nattsvart.

FN:s åtta millenniemål ska vara uppnådda 2015. Målen om halvering av den extrema fattigdomen, utbildning för alla och samma rätt för flickor och pojkar att gå i skolan har redan nåtts eller är inom räckhåll. När världens länder nu ska förhandla om nya så kallade hållbara utvecklingsmål som ska gälla från 2015 måste nya folkrika och växande ekonomier som Kina, Indien och Brasilien ta sin del av ansvaret. Också den rika världen måste ta sitt ansvar för växthusutsläppen.

FÖR TVÅ VECKOR SEDAN, den 11 oktober, uppmärksammades för första gången FN:s internationella dag för flickor. Flickors och unga kvinnors situation skulle kunna förbättras om fler länder respekterade FN:s barnkonvention. Barn- och mödradödligheten minskar men inte tillräckligt snabbt. Barnäktenskap förekommer i hela världen - även i Sverige. Våra folkvalda måste inse allvaret i frågan och bland annat stoppa möjligheten till dispens för sådana äktenskap. Vi i FN-förbundet arbetar aktivt med dessa frågor, och driver kampanjer både till stöd för flickors skolgång och för att stoppa tvångsäktenskap.

OM VI SOM AVSLUTNING ser på vad som sker lokalt så finns det ett starkt engagemang i kommunen för de internationella frågorna. Vi ser det bland annat genom det arbete som ungdomar i Vimmerby lägger ner för att de unga i Mukono, Uganda ska få ett ungdomens hus, en mötesplats där de kan samtala om demokrati och framtiden. För det är just i det lokala som man väcker det globala engagemanget, det är där allting börjar. Så vi uppmärksammar idag FN-dagen på skolor, möten eller med att bara sända en tanke på det som sker i vår omvärld och hur det berör oss på ett eller annat sätt. FN-dagen är värd att fira.

Peter Högberg, ordförande Vimmerby Hultsfred FN-förening

Niklas Carlsson, ordförande för Kalmar läns FN-distrikt"

Självfallet finns det mer att lyfta men vi valde att stanna där denna gång.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om politik, samhälle, kultur, personligt, Vimmerby