20130413

Jobben är Socialdemokraternas DNA

Så var det dags igen för årsmöte i partidistriktet. Tillsammans igen med LO. Ett nyväckt positivism känns i lokalen när man kliver in. Kort och gott kan man säga att svansföringen är bra mycket högre och dagen inleds med framtids seminarium vad som komma skall. En bild av globaliseringen är det som vi ser. LO slår fast att Socialdemokraterna är regerings dugliga och Mikael Damberg konstaterar att jobben är Socialdemokraternas DNA.

Mikael Damberg är partistyrelsen representant inleder med att Socialdemokraterna i Kalmar län sabbat hans upplägg. Damberg menar att det är alldeles för lite samtal om framtiden. Allt för mycket fokus på detaljerna och paragraferna i lagar, än på de stora framtidsfrågorna. Han visar på hur Kalmar län ligger i fronten på många områden. Hur Kalmar kommun arbetar aktivt med skolan och lärarna. Hur Landstinget i Kalmar län frontar i utvecklingsfrågor trots att det inte är ett stort. Det finns en rörelse framåt i Kalmar län. Men som boende i länet så måste jag erkänna att det inte alltid är samma drag i hela länet, men tar tacksamt emot omvärldens positiva syn på oss.

Mikael Damberg tar upp klimatfrågan och de förutsättningar som Sverige har att ligga i framkant. hur vi kan klara jobben med att vara i det främsta ledet. Det är en av anledningarna till att Stefan Löfven på 1:a maj 2012 lyfte frågan om att inrätta ett innovationsråd med statsministern. Det handlar nämligen om jobben. Mikael Damberg menar att det är just Stefan Löfven som har förutsättningar att samverka för att lyfta mer arbetstillfällen och bra politik för företagen. En viktig del är att få de mindre företagen att kunna anställa fler.

Jobben är arbetarrörelsens DNA. Klarar vi inte jobben så klarar vi inte välfärden med vård, skola omsorg. Två val i rad har vi förlorat på jobben. Socialdemokraterna har inte haft förtroendet i jobb-frågan. Nu är det annorlunda. Socialdemokraterna har åter förtroendet i frågan. Vi ser hur regeringen gör samma miss som Socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen i valrörelsen 2006. "Det löser sig".

Damberg går vidare till skolan som måste bli bättre. Det handlar om att alla ska klara skolan. Inte några läxrut utan alla som behöver läxhjälp ska få det. Klarar vi inte skolan så är det en stor bidragande del till ökade klyftor och utslagning. Skolan är grunden.

Han avslutar sitt tal om hur vi håller på att dela upp samhället. Att några får gå före, tränga undan andra. Hur den framgång med att vi gick tillsammans sida vid sida sakta ger vika. Att landet växer när alla kan få vara med och växa

Mikael Damberg växer som talare och ger inga löften på Socialdemokraternas distriktskongress utan är där för att elda och fortsätta den positiva rörelse som partikongressen satte igång. När han är klar så tar Tobias Baudin, förste ordförande LO, för att visa på att det är en gemensam rörelse. En rörelse två grenar.

Tobias Baudin tar i sitt inlägg upp det fackliga-politiska arbetet. Enkelt så handlar det om att mötas. Vi har en ideologisk gemensam grund. En samverkan som bygger på olika intressen. För LOs del så handlar det om att gynna de egna medlemmarna. Att få SocialdemokraternaLO kan erbjuda 1,5 miljoner presumtiva väljare. Idag är det 51 procent av LOs medlemmar som röstar (S) men att siffran måste bli bättre säger Tobias Baudin. Ett viktigt argument gentemot Vänsterpartiet är att Socialdemokraterna är regerings dugliga.

Det var länge sedan som LO och partiet samlades som idag. Efter de höga diskussionerna om vinster i välfärden så är leden åter slutna. Åter så är det val i sikte och det finns ett gemensamt intresse om att få en ny regering. En regering som leds av socialdemokraterna. Personligen så tror jag dock att det är viktigt att vi fortsätter samtalet hur samarbetet mellan LO och partiet ska se ut. Vi vet också att det finns fler fackliga organisationer som har medlemmar som behöver en socialdemokratisk politik. Förra valet var det endast 4 procent av LOs medlemmar som fick ett politiskt samtal. DEt duger inte och det ger inte en valseger.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den socialdemokratiska programkommissionens blogg och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,