20080313

Hoppas det blir bra

Kan i dagens Vimmerbytidning (dock ej nätupplagan) läsa att vice kommunalrådet Tomas Peterson (M) är nöjd med att kommunen nått de ekonomiska målen i efterhand. Vi har alltså en majoritet som lägger en budget som går emot deras egna ekonomiska mål och hoppas att det går ihop sig i slutändan. Är det det som kallas att ta ansvar? Som opposition är det svårt att få något grepp på ekonomin på kommunstyrelsenivå. Den uppföljning som sker är inte till fullo och jag kommer vilja förändra den delen så att vi på ett tydligare sätt kan följa vad som sker inom kommunstyrelsens ansvarsområden. I omsorgsnämnden så får vi månadsvis uppföljning och direkt en signal om avvikelser. Detta gör att nämnden kan fatta beslut om åtgärder mycket snabbare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar