20080313

Träff med PRO och SPF

Idag så ska vi träffa representanter från de två stora pensionärsorganisationerna. Min förhoppning med detta möte är att det ska vara en inledningen på återkommande samtal kring frågor som berör äldre.

Idag ska vi samtala om vilka typer av boenden vi ska ha i Vimmerby och hur de ska vara lokaliserade och bemannade. Min förhoppning är att vi kan finna en Vimmerby modell som kan bli användbar under många år.
Det som kan ställa till det är om den borgliga majoriteten inte köper våra ideer. Från omsorgsnämnden tror jag inte det är några problem, frågan är i kommunstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar