20080314

Mötet kring Boende för äldre

Det blev ett fantastiskt bra möte med pensionärsorganisationerna (tyvärr så kom ingen från PRO men de som kom från SPF gjorde att det blev ett bra möte).

Under mötet så var det bra diskussioner om både gårdagen och framtiden. Vi kom fram till en modell som vi tror är användbar. Det är en boenderaket i tre steg.
  • Steg 1: Seniorboende. Här är den gemensamma punkten att det ska vara ett lugnare område med äldre. Boendet är anpassat och det finns gemensamhets lokal. Det finns ingen kommunal inblandning förutom om de boende behöver hemtjänst
  • Steg 2: Trygghetsboende. Här tillkommer boendevärdar som vid behov kan finnas dygnet runt. De ska kunna vara allt från ett socialt stöd till aktivitetssamordnare. Det är ingen självklarhet att dessa boendevärdar kommer från kommunen utan det kan vara en service som hyresvärden står för. Kommunen kommer in då det behövs mer hjälp, typ hemtjänst.
  • Steg 3: Särskilt boende. Här finns det omsorgspersonal upp till och med sjuksköterskenivå dygnet runt och det är kommunen som har ansvaret. Denna typ av boende är idag det enda som finns några lagar och regler kring. För att komma in på särskilt boende behövs ett biståndsbeslut.

Vi hoppas nu kunna gå vidare med denna modell och att den borgliga majoriteten ställer sig bakom .

Ett löfte vi gav var att fortsätta att träffa pensionärsorganisationera för att kunna samtala om olika aktuella frågor.

På söndag så har vi årsmöte inom partiet och jag hoppas att de tar uttalandet som jag skrivit fram efeter mötet med PRO och SPF.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar