20080506

Lite från kommunstyrelsen

Idag så har vi haft kommunstyrelse och det var ett par frågor som vi inte tyckte eller förstod vad majoriteten ville.

Dels var det frågan om vardagsrationaliseringar som vi fick återremiss på i fullmäktige då vi tyckte det fanns en otydlighet om vad som var rationaliseringar och vilket som var verksamhetsförsämringar eller till och med nedläggningar. En annan fråga som vi ville ha belyst var hur det slår på budgeten 2009 då vi håller på med den nu.
Idag kom frågan upp på bordet och den borgliga majoriteten hade inte gjort någonting åt ärendet. På de premisserna så valde vi att inte deltaga i beslutet då vi fann att man inte fullgjort fullmäktiges uppdrag.

En annan fråga som uppe på agendan var att sätta igång en process kring hur vi ska finna en bra dialog med näringslivet i kommunen. Uppdraget skulle gå till Vision Vimmerby. Det var väll inget märkvärdigt med det om det inte var hur frågan skulle finansieras. Enligt förslaget så skulle man ta 125.000 från kommunstyrelsen anslag för oförutsett. Det som blir lite konstigt är att Vision Vimmerby blivit av med två medarbetare utan att det har haft någon påverka på budgeten. Ingen förklaring kunde den borgliga majoriteten ge om vad de pengarna tagit vägen. Det hela slutade med att man sköt upp ärendet till arbetsutskottet så att man kunde få ett svar på våra frågor.

Slutligen något roligt
Imorgon klockan 19.00 så är det vernissage på det gamla varmbadhuset och det är folkhögskolans elever som visar upp vad de gjort under året. Jag har fått äran att inviga utställningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar