20081028

Bolagiseringen av VA-verksamheten och lite annat från kommunfullmäktige

Igår så var det fullmäktige och en av frågorna som kom upp för behandling var bildandet av ett affärsverk under Vimmerby energi AB. Vårt yrkande ar en återremiss. Endast moderaterna deklarerade att de ville fatta beslut nu.

Vi känner en stor oro kring det föreslagna affärsverket då vi vet att man kommer slå sönder en väl fungerande verksamhet. Idag så är kommunens driftavdelning väl organiserad och kostnadseffektiv. Vad kommer hända med den vet vi inte och det är en av de frågor som vi vill ha utrett innan vi kan fatta någon typ av beslut. Hur blir de framtida taxorna? Kommer personal få sparken?

Så vad händer på fullmäktige? Jo centern deklarerar att vi kan skjuta lite på beslutet. Moderaterna säger att de har alla svar och vill fatta beslut om en bolagisering nu. Jag ställer då frågan hur de ser på våra frågor och om vi kan få lite svar och om personalen kan få några svar. Jag får då ställa frågan TVÅ gånger utan att få något svar. Moderaterna är oansvariga och ser endast till sitt ideologiska skynke. Jag hoppas att de snart får bort sitt skynke och ser hur de tillsammans med oss kan verka för en bättre kommun för alla.

En annan liten fråga var delårsbokslutet som visar på ett underskott för kommunen. Jag var då uppe och frågande den sittande majoriteten hur det kunde vara möjligt att dra på sig nya kostnader som var frivilliga typ vårdnadsbidraget. Svaret jag fick från kommunalrådet var hur jag såg på omsorgens- och socialensverksamheter som drog med stora underskott. Svaret var enkelt. Ge fasen i vårdnasdsbidraget och ge dessa pengar till omsorgen och socialen. PÅ detta påpekande blev det tyst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar