20081016

Vårdnadsbidraget ett minne av det förflutna...

Gudrun Brunegård anser, i Vimmerby tidning, att jag angriper alla kristdemokratiska förslag. Det är inte sant. Jag angriper bara de dumheter som kristdemokraterna kommer med, och att det sen blir mycket är inte mitt fel. Ett av de mest dumma förslagen på senare tid är vårdnadsbidraget och därför riktar jag allvarlig kritik mot införandet.

När det gäller vårdnadsbidraget så finns det ett antal punkter att vara emot. Dels tvingar förslaget kvinnor tillbaka till spisen och dels är konstruktionen orättvis och oansvarig. Ideologiskt så strider förslaget mot allt vad vi socialdemokrater byggt upp under årtionden.

Sedan till det nu aktuella läget. Vi vet inte vad ett vårdnadsbidrag kostar utan den borgerliga ledningen med kristdemokraterna i spetsen höftar till med en halv miljon. I våras så var det kring en miljon. En fråga som man nu ställer sig är om alla de föräldrar som idag inte nyttjar kommunal barnomsorg ansöker om vårdnadsbidrag vad kommer det att kosta? Om de ansöker så minskar inte kommunens kostnader utan ökar. Finns det med i beräkningarna? Det som jag blir upprörd över är att man i brevet ut till föräldrar skriver att "Vimmerby kommun erbjuder vårdnadsbidrag från och med 1 januari 2009" Det finns inga beslut om införandet utan bara kommunfullmäktiges beslut från 25 augusti som lyder " Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att beakta frågan om finansiering av kommunalt vårdnadsbidrag

under budgetberedningen av 2009 års budget.". Det den borgerliga majoriteten gör är att fullständigt strunta i demokratin.

Gudrun Brunegård skriver om att det är en konkurrensfördel för Vimmerby med vårdnadsbidrag. Varför har inte alla kommer infört vårdnadsbidrag? Tittar vi länet så backar kommun efter kommun på vårdnadsbidraget eftersom man anser att det är för höga kostnader. Genom att denna fråga är ett av kristdemokraternas flaggskepp så trodde jag att kommuner styrda av kristdemokraterna skulle jubla och införa bidraget innan bläcket på förslaget hade torkat. Men döm av min förvåning när det Markaryd, kristdemokraterna har 44,31 procent, säger nej med motiveringen det kostar för mycket.

Nej, det är dags att Gudrun Brunegård går hem på kammaren och tänker nytt. Kom med förslag som gynnar barnen, föräldrarna och utvecklingen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar