20090618

Sanningen kan vara svår för moderater och kristdemokrater

I tidningen och på bloggar så har representanter för borgerligheten blivit upprörda över mitt senaste blogginlägg så här kommer ett svar från mig. Tror inte de blir mindre upprörda. Sanningen kan ibland vara svår att ta...

På kommunfullmäktige i maj sa Tomas Peterson, moderaterna, att de ville sälja av skog för att den inte gav tillräcklig avkastning. Tomas Peterson menade att det var bättre avkastning i räntefonder och där skulle pengarna placeras. Avkastningen skulle då användas till att sänka skatten. Kan meddela för den intresserade och moderaterna att det finns inspelat på band, då alla fullmäktigesammanträden spelas in.

Det var dessa uttalande som jag lutade mig emot när jag skrev min debattartikel. Om sedan spekulationen sker på börsen eller i räntefonder är för mig hårfint.
Om det är kränkande och oförskämt att hänvisa till de uttalande som moderata företrädare framför från talarstolen i fullmäktige så ber jag om ursäkt.

Det är ett steg framåt när moderaterna nu erkänner att den tänkta avkastningen ska gå till kommunal kärnverksamhet. Jag är dock inte nöjd.
Jag är emot att vi ska bygga en skola och äldreomsorg på spekulation. Ska lärartätheten bygga på aktuella börs- och räntekurser?

När det gäller Gudrun Brunegårds, kristdemokraterna, inlägg så vill jag hänvisa till den skattehöjning på 40 öre som de borgerliga drev igenom för ett par år sedan. Skattehöjningen skulle också användas till att amortera på kommunens lån. Hur mycket har amorterats? Inget, inte ett öre. Vad är det som gör att vi ska tro på Gudrun Brunegård denna gång? Moderaterna var med förra gången och är nu med igen... Samma fråga gäller. Kan väljarna lita på er?

Centern är emot försäljningen och, som jag förmodar, spekulation med skattemedel. Men var står Folkpartiet?

När det gäller det socialdemokratiska budgetalternativet så ger det ett överskott. Dock inte så mycket att vi klarar det överskottsmål som kommunfullmäktige satt upp. Men majoritetens budget klarar inte heller det uppsatta överskottsmålet.

På många områden har vi samma budgetrammar. Men inom ramarna skiljer vi oss på vissa punkter. En av de tydligaste är inom Kultur- och fritidsnämnden. Borgerligheten med moderaterna i spetsen vill göra kraftiga neddragningar på den kultur som kommer våra barn och unga till del, vår prioritering är att museet Näktergalen får stå tillbaka till förmån för våra unga.

Jag förvånas över den virrighet som råder. Borgerliga politiker som slänger ur sig förslag hit och dit. Vimmerbys borgerliga allians är bara en papperstiger om ens det. Jag står fast vid att det måste råda enighet om en så grundläggande sak som hur kommunens verksamhet ska finansieras. Den enigheten finns inte i dag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar