20090814

Privat blir dyrare på sikt och vi får mindre koll.

Inom socialdemokratin pågår en debatt kring privat och vinstintressen. Var jag står i frågan råder det ingen tvekan på. Självklart ska det till vinstbegränsningar.

En annan del av denna historia verkar nu utspela sig i bland annat Oskarshamn där socialdemokrater och vänsterpartister bestämt sig för att lägga ut kosten och städet på privata. En av anledningarna som de nämner är att det inte tillhör den kommunala kärnverksamheten.

Frågan man då måste ställa sig som enskild men också som parti är vad menar vi med kärnverksamhet? Ja svaret kan bli lätt, men då blir det fel, skola, vård och omsorg. När man träffar personalen inom hemtjänsten så visar det sig att städningen många gånger är en viktig del av omsorgen och vips så är städning en del av kärnverksamheten. Kolla maten på våra barnstugor och du får samma svar och vips så är kosten en del av kärnverksamheten. Så kan man hålla på och spalta upp olika verksamheter som vi gör inom kommun och landsting. Ja vi kan även spalta kultur och fritid på samma sätt.
Om kommun och landsting vill lägga ut driften på någon annan så får man, enligt mig, ta till andra argument. Ett kan vara att vi inte besitter den kompetens som behövs för uppdraget.

Det vanligaste gällande argumentet för att privatisera en verksamhet är att spara pengar och det är ett argument som jag finner svårt att smälta. Med det argumentet så erkänner vi att vi inte har en optimal organisation som klarar att utföra verksamheten på ett ekonomiskt bra sätt. Jag hävdar att vi ar det, men att den säkert kan bli bättre. När vi lägger ut en verksamhet på privata företag så bygger vi upp minst två administrationer som ska födas. Företagets ägare kräver vinst. Kommunen gör sig av med kompetens och blir beroende av de privata som sen, särskilt i mindre kommuner utan större konkurrens, kan styra prisbilden utan att kommunen har nått att sätta emot. Så det innebär att vi sparar pengar år ett och kanske år två men sen?

Så vill man spara pengar är inte privatiseringar vägen att gå utan då är det gammalt hederligt fotarbete ute i organisationen som gäller.

Socialdemokratin byggde upp en stor offentlig sektor för att den privata inte klarade uppdraget. Har verkligheten förändrats så att vi tror de privata klarar uppdraget idag att ge alla invånare samma service och hjälp. Jag tror inte det och därför så kommer jag fortsätta försvara en stor stark offentlig sektor som är gemensamt ägd av oss alla med ett uppdrag att ge alla hjälp efter behov inte efter köpkraft.


Avslutningsvis så vill jag rekomendera att man läser Peter Akinders ledare i dagens Östran. Ett mycket bra inlägg i klasskampen.

Övriga som skriver om vinster och privatiseringar är bland annat: Johan Sjölander, Martin Nilsson, Dag Larsson, Veronika Palm samt mer på och Netroots - Socialdemokraterna

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar