20091111

Ännu en humla som flyger. Heltid denna gång


Då är det bevisat. Heltid en möjlighet. Heltid en klok ekonomisk politik. Heltid ökar frískheten.

Det som inom industrin alltid varit en självklarhet eller inom andra manligt dominerade arbetsplatser visar sig nu vara möjligt på kvinnodominerade arbetsplatser och det är lönsamt.
I många kommuner och landsting sägs det vara en omöjlighet som kostar fruktansvärt mycket att genomföra. Frågan är så enkel som rätten till heltid för våra välfärdsarbetare. Nu är det motbevisat. Idag på DN debatt skriver Ilija Batljan (s), kommunalråd i Nynäshamn och Ylva Thörn, ordförande kommunal om hur det omöjliga blev möjligt och vilka positiva effekter det fick för den enskilde och kommunen.
De slutsatser som nu kan dras av projektet kan sammanfattas i följande punkter:
• Målet att 90 procent ska ha önskad sysselsättningsgrad har nåtts.
• Antalet tillsvidareanställda har ökat med 35 procent.
• Antalet visstidsanställda som avlönas per timme har minskat kraftigt inom äldre- och handikappomsorgen.
• Kostnaderna för övertid och mertid har halverats.
• Sjukfrånvaron har minskat rejält.
• Arbetskraftskostnaderna har minskat kraftigt. Med hänsyn tagen till den löneökning på 9,3 procent som Kommunals medlemmar fick 2007–2008 handlar det om flera miljoner kronor inom omsorgsverksamheterna.

Nu är det dags att vakna i alla andra kommuner och landsting och göra om göra rätt. Nynäshamn har visat att det går. Två viktiga punkter för att det ska fungera.
Erfarenheterna från Nynäshamn visar också att det krävs en samverkan, delaktighet och förankring för att de anställda ska medverka till den ökade flexibilitet som behövs för att det ska bli möjligt med fler trygga heltider.
Framgångarna i Nynäshamn vilar på att det har funnits en välfunge rande projektledning, ett tydligt politiskt ledarskap och ett bra samarbete mellan arbetsgivare och fack.

Andra som skriver om detta är
Peter Andersson
NetRoots

2 kommentarer:

  1. För det kan väl aldrig vara så att den där minskade sjukfrånvaron beror på att sjukfrånvaron minskat generellt under perioden, framförallt tack vare Alliansen?

    SvaraRadera
  2. Herr eller fru anonym, det var inte ett bra argument mot ett nytt tänk från arbetsgivarhåll. Hur kommer det sig att andra kommuner inte kan uppvisa denna drastiska sänkning?

    SvaraRadera