20100113

Äldreministern ser inte verklighetens äldre


Vad är värdighetsgaranti för dravel. Vad som är värdit för dig är inte värdigt för mig. Regeringen blandar äpplen och päron i en salig blandning och missar den viktigaste poängen.

Idag på DN-debatt så skriver äldreminister Maria Larsson att regeringen kommer lägga fram en lagrådsremiss om en värdegrund inom äldreomsorgen. Hade hoppats på få ett svar på vad regeringen och då främst Kristdemokraterna menar med värdegrund och vems värdegrund. Åter ställer jag mig frågan efter ha läst vad ansvarig minister skriver.

Om vi ska börja med att reda ut begreppen så betyder värdegrund enligt Wikipedia 
Värdegrund är ett begrepp som började användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.
Så med den tolkningen så är det inte en värdegrund som regeringen är ute efter utan någon form av kvalitetsgarantier eller tjänstedeklation.

När vi i Vimmerby för ett par år sedan satt igång med att göra ett nytt omsorgsprogram ville Kristdemokraterna ha med en värdegrund men det visade sig att det inte gick att få med i verkligheten. Utan det blev formuleringar om kvalité och tjänstegarantier istället.

Nästa fråga som uppenbarar sig och som regeringen inte verkar vaken på är att när man pratar om att den enskilde ska få styra mer av innehållet så kan det tyckas vara jättebra, men man glömmer då att biståndet som den enskilde får är behovsstyrt och inte något tjänst som helst som den gamle köper.
Här behöver det till en djupare diskussion om hur vi ska se på dessa tjänster. Vad ska ligga till grund. Självklart så ska den enskilde ha inflytande, men frågan är hur och om det går att göra med dagens lagstiftning. En tanke som förs fram är om en del av tjänsterna ska ligga utanför biståndet och kan då kommuner utföra det eller klampar man då in på någon annans marknad? Det låter så lätt att den enskilde ska få vara med men det ställer en hel del frågor som i slutändan hör till den enskildes rättsäkerhet.

Så vad landar vi med detta förslag? Jo den borgerliga regeringen lägger större bördor på kommunerna samtidigt som vi vet att nästa år så minskar statsbidragen drastiskt. Kristdemokraternas allianskompisar, moderaterna, lägger nya förslag om stora skattesänkningar. Åter så går det inte ihop med den verklighet som vanligt folk upplever. Om nu Göran Hägglund varit ute på sin resa så hade han nog upptäckt detta och borde då informerat sin partikamrater och de övriga i regeringen.

Nä det äldreministern borde lova på DN debatt istället är att kommuner och landsting under de kommande åren får behålla och till och få ökade statsbidrag för att kunna bibehålla och kunna öka kvalitén inom omsorgen. För det är så att en viktig del är det personliga mötet och det kräver personer och det kostar. Vi kan inte möta våra äldre med robotar.


Peter A har även han noterat detta. Peter J skirver om moderaternas nya skattesänkningar. Roger skriver om vad vi vill. Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

  1. Maria Larssons initiativ är vällovligt, men vad ska värdighet innebära konkret? Det undrar de tidigare landstingsdirektörerna Monika Olin Wikman och Berit Rollén på Seniorbloggen.se: http://bit.ly/6MWjzK

    SvaraRadera
  2. Linnea, kan bara hålla med om vad det ska innebära. Vad som är värdigt för dig behöver inte vara värdigt för mig. För mig känns det bara som tomma ord, som så ofta hos den sittande regeringen.

    SvaraRadera