Nya Högbergs Tankar

Jag håller på att byta sida och ni kan läsa mera på Högbergs Tankar som kommer bli sidan där jag bloggar, tänker och presenterar Högbergs Tankar HB. Ni kan också se inläggen i högerspalten!

Innehållet kommer mera vara av vardagliga reflektioner från en medborgare blandat med politiska analyser och tyckande. Det lovas mer video och kultur. Hopppas ni följer mig över från denna sida. Kommer under en övergång innan all teknik fungerar dubbla lite.

20100112

Astrid Lindgrens familj blir majoritetsägare i Astrid Lindgrens Värld


Nu är det bara en instans kvar innan avtalen kan skrivas på. Snart har familjen Lindgren majoritet över Astrid Lindgrens Värld. Tillsammans med kommunen ska en fortsatt utveckling ske lovar  Nils Nyman, barnbarn till Astrid, vd Saltkråkan AB.


Idag fattade kommunstyrelsen i Vimmerby beslutet att om att föreslå kommunfullmäktige att sälja 70 procent av Astrid Lindgrens Värld till Astrids familjs bolag Satkråkan AB. Med en stor lättnad klubbade en enig kommunstyrelse punkterna idag. Jag tror alla känner en lättnad efter denna långa resa. Nu är det bara fullmäktige kvar den 25 januari.

Det finns ett par punkter som jag vill stanna upp lite vid. En punkt är att det i avtalen nu är fastskrivet att basen ska vara Vimmerby. Det har funnits en oro bland en del kommuninvånare att Astrid Lindgrens Värld (ALV) ska flytta. Nu är det fastskrivet i avtal. En annan punkt är att Vimmerby kommun inte behöver gå in med kapital om det går dåligt eller någon annan anledning. Det gör att vi i kommunen kan fatta beslut vid tillfälle om vi ska gå in eller ej. I avtalen finns det också en tydlighet om på vilka områden som kommunen och Saltkråkan måste vara ense. Sedan så skrivs det in i ägardirektivet att ALV ska verka för en utveckling av turismen i kommunen. Med andra ord så blir även positiva effekter för övriga inom turistnäringen. 

ALV är värderat till 36 miljoner och det innebär att kommunen får 70 procent av det. För mig är det en mindre del i denna affär. Det viktiga är att kommunen säljer en majoritet av aktierna till nya ägare som känner för verksamheten och kan fortsätta utveckla den. Grunden för mig är att en kommun inte ska äga denna typ av anläggning.

Nu ser vi fram mot en ny sommar med många lyckliga barn med föräldrar som gör ALV och Vimmerby.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar