20100105

Kommunalt självstyre för vem?


Ska försöka skriva om något som i vissa kretsar upplevs mer heligt än självaste bibeln. Det kommunala självstyret. Jag kommer nog anses svära i kyrkan, men jag är beredd att ta det... I vem intresse finns det? Är det ur ett medborgarperspektiv eller ur ett politikerperspektiv?


SvD leder mig på spåren efter de senaste dagarnas undersökningar om hemtjänsttaxor. Det visar sig att det kan skilja mellan 80 till nästan 400 kronor i timmen. Är det kommunalt självstyre till den enskildes bästa som gör dessa skillnader? Som det påpekas finns det sedan en maxtaxa och ett förbehållsbelopp. Det innebär att alla ska ha pengar kvar i plånboken efter att man betalat sina avgifter. I många fall innebär det att det blir avgiftfritt då ens inkomst inte räcker upp till golvet för vad man kan ta ut avgifter.

Men frågan om det kommunala självstyret är mer än en avgift inom äldreomsorgen, men frågan är vad?
regeringens hemsida kan vi läsa
Kommunal självstyrelse innebär att det ska finnas en självständig och, inom vissa ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. Kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. Beskattningsrätten är också inskriven i grundlagen och är en del av den kommunala självstyrelsen.
Kommunal självstyrelse hör samman med demokrati och medborgarnas möjlighet att påverka kommunala beslut eller utkräva ansvar av sina lokala politiker. I det svenska demokratiska systemet finns vissa inslag av direktdemokrati, som rådgivande folkomröstningar, medborgarförslag och brukarstyrelser.
Fint nu har vi en grund men det ger inte alla svar. Det andra problemet som uppstår ur ett medborgarperspektiv är att det ska vara likvärdig service var du än befinner dig i vårt avlånga land. Du ska veta att din mor eller far får den hjälp som den behöver oavsett var i landet de vill flytta. Detta blir viktigare med att vi numera flyttar mer i riket.

Är det inte så att det ska till ett statligt golv som inte får klivas under? 

När det gäller medborgarnas möjlighet så är min bild att har grannkommunen ska vi också ha. Min bild är från min egen ort där det av gammal hävd finns en konflikt mellan Vimmerby och Hultsfred. Som nyinflyttad (Bara bott i Vimmerby 17 år) ser jag inte var de ska vara bra för. Om jag ska sticka ut hakan så är denna konflikt mellan små kommuner, som jag misstänker finns fler än våra, bra ur ett medborgarperspektiv?

Ser vi sedan på de stora olikheter och förutsättningar som finns mellan kommuner så behövs det ett fördelningsinstrument. Men där sker intrånget i det kommunala självstyret igen.

Ska jag spetsa så tror jag att det är vi politiker som inte vill ha begränsningar mer än den enskilde kommuninvånaren. Den vill ha fungerande skola, vård och omsorg. Medborgaren skiter i om det är stat, landsting eller kommun som är ansvarig. Finns det en valrörelse där självstyret i sig själv har varit en valfråga?
Nä det kommunala självstyret är mer en egofråga för oss politiker från alla partier än för den enskilde. 


Avslutningsvis noterar jag att näringsministern testar en ny näring. Är det dags för en ny karriär efter ministerkarriären tar slut i höst.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern en samling med politiska bloggar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar