20100425

En RödGrön satsning på våra äldre

Idag så kommer en satsning på de äldre inom vården i Kalmar län. Det är den RödGröna majoriteten som presenterar sin satsning. Det är ett krafttag för att se till att vi skärper till vården till våra äldre


           Under eftermiddagen så hölls en presskonferens där satsningen presenterades. I korta ordalag så innebär det en satsning på 27 miljoner fördelat med 9 miljoner årligen under tre år.
För att komma tillrätta med bristerna vill den röd-gröna politiska majoriteten förstärka den satsning som pågår kring de mest sjuka äldre. Partierna vill satsa 9 miljoner kronor per år, eller 27 miljoner kronor under en treårsperiod, för att genomföra ett kvalitetslyft. Pengarna ska användas till att skapa en ny komplett vårdkedja för de multisjuka äldre med särskilda äldreteam vid akutmottagningarna, äldremottagningar och vårdplatser för akut geriatrisk vård. – Äldreteamen består av äldreläkare, sjuksköterska, apotekare och arbetsterapeut. De kan tillsammans ge en snabbare och en mer samlad bedömning av patienten. På så sätt undviks långa väntetider och att patienten hamnar fel.
          Det känns bra att kunna göra denna satsning och det visar också på att den nuvarande RödGröna majoriteten har haft ett gott ekonomiskt sinne i den svåra lågkonjunkturen för att ha resurser att göra denna satsning.  Visst kommer det bli livat på den högra sidan och de kommer försöka att ge sig själva anledningen till denna satsning. De kommer också hävda att det är deras förtjänst att vi har ordning på ekonomin.

Christer Jonsson har redan jagat upp sig med förbifart Stockholm.  Ni kommer kunna läsa mer på Landstingsmajoriteten. Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,