20100420

Orden som inte Alliansen kan ta!

En kommentar kan göra en blogg. Men en blogg behöver inte alltid ge en kommentar... Jag fick mig två ord som fick fingrarna att gå igång. Det var orden som inte alliansen kan ta.


        Frihet och Solidaritet var de två orden. Anledningen de förstår inte innebörden. Med en sådan kommentar blir jag glad och känner hur det spritter till. Det är självklart visst kan de inte ta dessa ord och de övriga de försöker lägga an på ska tillbaka. Det gäller att berätta vad som finns bakom orden vad orden står för. Så jag ska här ge min socialdemokratiska syn på orden Solidaritet, Rättvisa och Frihet. Sedan är det upp till er läsare att ta ställning för vems innehåll som är mest trovärdigt.
        Det första ordet som jag tar mig an är Solidaritet. Jag tar ett klipp.
Ett solidariskt samhälle bygger på att den som råkar ut för svårigheter har ett antal rättigheter. För socialdemokratin måste det som i grunden formar det solidariska samhället vara just ett samhälle som tilldelar människor rättigheter i olika situationer (Vår ideologi, medlemsutb.).  Det visar med en tydlighet vad det handlar om. Solidaritet är inte välgörenhet, inte bistånd. Utan något annat, det handlar om en syn på sina medmänniskor. Visst är bistånd viktigt men det är inte ett egenmål utan ett verktyg för att ge människor rättigheter att ge människor frihet att styra sina liv. Solidaritet handlar om ge människor möjligheter att styra sina liv. Att inte vara beroende av någon annan. Att som gammal inte behöva vara beroende av dina yngre släktingar att samhället ställer upp solidariskt för dog när du blir sjuk, arbetslös, gammal eller behöver utbildning.
        Om vi går vidare till ordet Rättvisa så är det ett ord som det finns olika tolkningar på men här kommer min. För att ett samhälle ska upplevas som rättvist så är det ett samhälle där alla får möjligheter att vara med. Ingen ska från start ställas utanför. Min syn på rättvisa är att vi alla solidariskt hjälps åt att vi fördelar våra inkomster mellan oss så att alla får chanser att vara med i samhället. Detta innebär dock inte att alla ska tjäna lika och alla ska göra samma, men att förutsättningarna ska finnas att alla kan få växa. För det ska bli möjligt behöver vi fördela landets rikedomar röttvist mellan oss. För det är som så tydligt visas i boken "Jämlikhetsanden" att rättvisa och jämlika samhällen utvecklas bättre.
         Sist så tar vi oss an ordet frihet. ett ord som i all sin enkelhet kan vara så vackert men väcka så mycket hat om det hanteras på fel sätt. Ett ord som kan vara den yttersta högerns som den extrema vänsterns. Men min socialdemokratiska frihet ger folk möjligheter inte på andras bekostnad utan med hjälp av våra medmänniskor. För mig är frihet ett ord som också kräver ansvar. Att inte nå sin frihet genom att kliva på andra. Att ge möjligheter till din omgivning att nå frihet. Den socialdemokratiska synen är att frihet inte nås ensam utan att den nås gemensamt. Vi tror att genom kollektivet bygger vi den enskildes frihet. Att genom kollektivet stärker vi den enskilde så han/hon törs ta klivet och pröva sina drömmar. Att veta om jag misslyckas så står kollektivet där och tar emot. Men kollektivet ställer också dig till svars. För du måste också hjälpa andra som vill testa sina vingar. Den socialdemokratiska friheten är att vara fri från förtryck. Att känna att du är fri att uttrycka din åsikt utan att få sparken eller fängelse. Att känna en trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet. Det är en viktig frihets känsla. Att när jag blir sjuk så behöver jag inte sälja allt jag äger och har.
        Jag har här försökt ge en bild på vad jag lägger i dessa ord. Och socialdemokratin är en stor folkrörelse med människor från alla världens länder från alla samhällsklasser. Vår grundsyn är detsamma men verktygen kan skilja utifrån den vardag och verklighet vi befinner oss i. Men det är det som gör att socialdemokratin överlever. För det är när alla våra verkligheter möts som vi bryter idéer (kallas ofta rosornas krig). Det är så den socialdemokratiska rörelsen utvecklas. Ibland lite fort kan tyckas av en del, men lika ofta tycks det att det tar för lång tid. Det är därför vi är Sveriges största parti och det är det som gör att socialdemokratin har människornas förtroende år ut och år in.

Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,